A A A


Adresa:
Ing. Juraj Kurňavka
generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania
Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta 8
833 04 Bratislava 37


IČO: 31749542

e-mail: sekretariat@sfrb.sk

Mapa
Podateľňa ŠFRB:
Pondelok - Štvrtok
08:00 - 14:30 hod.
Piatok
08:00 - 13:00 hod.
(11:00 - 11:30 prestávka)

Poskytovanie informácií:
0850 166 031
Aktuality: Rýchla navigácia: