A A A


Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta 8
833 04 Bratislava 37

IČO: 31749542

tel.       02/5936 4111
fax.      02/5936 4250
e-mail  info@sfrb.sk

 

Podateľňa ŠFRB:
Pondelok - Štvrtok  08:00 - 11:00 11:30 - 14:30
Piatok08:00 - 11:0011:30 - 13:00

Stránkový deň:
štvrtok od 08:00 – 14:00 hod.

Stránkový deň  je určený  pre pracovníkov mestských úradov. Žiadatelia o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB získajú informácie na príslušnom mestskom úrade. V prípade potreby a po dohode s konkrétnym posudzovateľom sa môžu takisto informovať na ŠFRB.


View Larger Map
Nvrat hore