A A A


Slávnostný program k 20. výročiu založenia ŠFRB

Na oslave 20-teho výročia od založenia ŠFRB sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR), Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, Združenia pre podporu obnovy bytových domov, starostovia obcí, predstavitelia samospráv, súčasný a predchádzajúci generálni riaditelia ŠFRB a iní významní hostia.

Generálny riaditeľ ŠFRB Ing. Juraj Kurňavka, vo svojom prejave  zhodnotil dosiahnuté úspechy fondu od jeho vzniku až po súčasnosť  a predstavil svoju víziu  do budúcnosti. Poďakoval všetkým, ktorí svojou činnosťou prispeli k tomu aby ŠFRB získalo nezastupiteľné postavenie medzi ekonomickými nástrojmi štátnej pomoci v oblasti bytovej výstavby a obnovy bytového fondu.

Na podujatí so svojim prejavom vystúpili a zhodnotili spoluprácu so ŠFRB predseda Združenia miest a obcí Michal Sýkora, prezident Združenia pre podporu obnovy bytových domov profIngDušan PetrášPhD., ktorí generálnemu riaditeľovi odovzdali pamätné plakety ako poďakovanie za spoluprácu so ŠFRB. Generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského  rozvoja MDVRR SR Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD. vo svojom prejave zhodnotila našu doterajšiu spoluprácu s MDVRR SR. K príjemnej atmosfére oslavy výročia prispel aj herec a humorista Štefan Skrúcaný, ktorý celý večer moderoval.

 

Fotogaléria


Návrat hore