A A A


Adresa:
Ing. Juraj Kur?avka
generlny riadite? ?ttneho fondu rozvoja bvania
?ttny fond rozvoja bvania
Lama?sk cesta 8
833 04 Bratislava 37


I?O: 31749542

e-mail: sekretariat@sfrb.sk

Mapa
Podate??a ?FRB:
Pondelok - ?tvrtok
08:00 - 14:30 hod.
Piatok
08:00 - 13:00 hod.
(11:00 - 11:30 prestvka)

Poskytovanie informci:
0850 166 031
Aktuality: Rchla navigcia: