A A A


CONECO 2017

Veľtrh CONECO - RACIOENERGIA - VODA 2017 každoročne prinášajú nové trendy v stavebníctve a v architektúre. Aj tento rok ste mali možnosť využiť konzultácie našich odborných pracovníkov na veľtrhu CONECO, kde sme sa zúčastnili v spolupráci s MVD SR , tak ako každý rok. Najväčší záujem bol o informácie ohľadom obnovy bytových domov, naši kolegovia tak isto odpovedali  záujemcom, ktorí riešili otázku bývania , financovanie kúpi bytu alebo rodinného domu . Starostovia obcí sa informovali o možnostiach financovania nájomných bytov pre svojich obyvateľov.

Návštevníci mohli svoje otázky a podnety adresovať aj priamo generálnemu riaditeľovi ŠFRB Ing. Jurajovi Kurňavkovi, ktorý v prvý deň otváral stánok a pri tejto príležitosti predstavil nové logo a grafiku ŠFRB.

 

Fotogaléria

Návrat hore