A A A


Faktúry

Rok zverejnenia: 2013
Zverejnené Prijaté VS Dodávateľ / Adresa dodávateľa / IČO Predmet Suma € s DPH Zmluva / Objednávka Úhrada Interné číslo
30.12.2013 29.12.2013 3033521449 DOXX-Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina// stravné lístky 175,64 ZM 11K000045 31.12.2013
30.12.2013 29.12.2013 9000722365 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 8, 975 99 Banská Bystrica, ICO: 36631124// postservis 103,03 Ps/04/12/2013 31.12.2013
30.12.2013 29.12.2013 9000722367 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 8, 975 99 Banská Bystrica, ICO: 36631124// postservis 3 056,75 Ps/14/12/2013 31.12.2013
30.12.2013 29.12.2013 11413257 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// update 9 301,50 222/ŠFRB/2013 31.12.2013
30.12.2013 22.12.2013 2681342 SZRB a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, ICO: 00682420// bankové služby 244,80 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 31.12.2013
30.12.2013 22.12.2013 2671342 SZRB a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, ICO: 00682420// bankové služby 816,00 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 31.12.2013
30.12.2013 22.12.2013 2013057 Stanislav Biskupič, Landauova 14, 841 01 Bratislava, ICO? 22663100// práce BOZP 100,00 ZM o BOZP a PO 31.12.2013
30.12.2013 22.12.2013 900036588 OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916// bankové služby 54 221,31 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 22.01.2014
30.12.2013 22.12.2013 10183025 SITA a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 35745274// monitoring tlače 122013 358,80 50/ŠFRB/2013 31.12.2013
30.12.2013 19.12.2013 130866 FULL SERVIS s.r.o., Černyševského 29, 85101 Bratislava, ICO: 35785772// oprava kopírky 35,40 211/ŠFRB/2013 31.12.2013
30.12.2013 19.12.2013 11413250 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// router 993,60 221/ŠFRB/2013 31.12.2013
30.12.2013 19.12.2013 232013 Attila Szabó, Hubice 106, 930 39 Zlaté Klasy, ICO: 43737161// upratovanie, sťahovanie 170,94 207,209/ŠFRB/2013 31.12.2013
30.12.2013 19.12.2013 62013 Michal Šimúnek, Homolova 2908/12, 841 02 Bratislava, ICO: 47222221// administratívne práce 891,00 ZM o poskytnutí služieb 31.12.2013
30.12.2013 19.12.2013 70333338134 OMV SK s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO: 00604381// PHM, umytie 133,99 ZM o platobných kartách 30.12.2013
30.12.2013 18.12.2013 122013 Jaroslav Rakvica, Ambroseho 4, 851 02 Bratislava, ICO:47107880// administratívne práce 600,00 ZM o poskytnutí služieb 31.12.2013
30.12.2013 18.12.2013 122013 Ing. Stanislav Moyš, Urbánkova 1, 811 04 Bratislava, ICO: 32058357// administratívne práce 990,00 ZM o poskytnutí služieb 31.12.2013
30.12.2013 18.12.2013 190138562 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, ICO: 32627211// kancelárske potreby 554,30 208/ŠFRB/2013 31.12.2013
30.12.2013 18.12.2013 1041301698 CBC Slovakia s.r.o,, Domkárska 15, 821 05 Bratislava, ICO: 44773293// tonery 1 586,53 218/ŠFRB/2013 31.12.2013
30.12.2013 18.12.2013 33200737 Softip a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, ICO: 36785512// vytvorenie prehladov 252,00 205/ŠFRB/2013 31.12.2013
30.12.2013 18.12.2013 52013 Ing. Lukáš Kopúnek, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 211, ICO: 47323035// IT služby 731,50 ZM o poskytnutí služieb 31.12.2013
30.12.2013 18.12.2013 282013 Ing. Mária Borbélyová - PORTE, Záhradnícka 1, 903 01 Senec, ICO: 43375308// zabezpečenie VO 1 440,00 201/ŠFRB/2013 31.12.2013
30.12.2013 18.12.2013 2013233 Salón Medea s.r.o., Sch.Trnavského 4, 841 01 Bratislava, ICO: 17327598// služby chránenej dielne 422,50 219/ŠFRB/2013 31.12.2013
30.12.2013 18.12.2013 2013036 Perfect Body s.r.o., Ul. 29.augusta 2263/11, 811 09 Bratislava, ICO: 45585733// služby chránenej dielne 422,50 220/ŠFRB/2013 31.12.2013
30.12.2013 17.12.2013 11413248 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// PC zostavy, probooky 3 577,20 216/ŠFRB/2013 31.12.2013
30.12.2013 17.12.2013 9000721608 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 8, 975 99 Banská Bystrica, ICO: 36631124// postservis 179,51 Ps/25/10/2013 30.12.2013
30.12.2013 17.12.2013 9000721612 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 8, 975 99 Banská Bystrica, ICO: 36631124// postservis 261,50 Ps/28/11/2013 30.12.2013
30.12.2013 16.12.2013 20130987 Zutom s.r.o., Rebarborová 1B, 821 07 Bratislava, ICO: 35740019// mesačný paušál 1 180,80 217/ŠFRB/2013 16.12.2013
30.12.2013 16.12.2013 20130986 Zutom s.r.o., Rebarborová 1B, 821 07 Bratislava, ICO: 35740019// mesačný paušál 144,00 214/ŠFRB/2013 16.12.2013
30.12.2013 16.12.2013 7130100949 PRIMA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, ICO: 31575951// bankové služby 1 136,19 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 31.12.2013
30.12.2013 16.12.2013 7130100948 PRIMA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, ICO: 31575951// bankové služby 86 778,78 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 31.12.2013
30.12.2013 16.12.2013 11413245 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// údržba FOND 6 016,80 ZM 68/2012 31.12.2013
30.12.2013 16.12.2013 11413244 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// internet 780,00 ZM 72/2012 31.12.2013
30.12.2013 12.12.2013 9000719461 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 8, 975 99 Banská Bystrica, ICO: 36631124// zberné jazdy 478,00 ZM o preprave vecí 20.12.2013
30.12.2013 12.12.2013 43047 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava, ICO: 31319823// servis AUS 1 515,30 204/ŠFRB/2013 27.12.2013
30.12.2013 11.12.2013 130839 FULL SERVIS s.r.o., Černyševského 29, 85101 Bratislava, ICO: 35785772// oprava tlačiarne 86,40 202/ŠFRB/2013 27.12.2013
30.12.2013 11.12.2013 742013 Robert Takács, Poľná 242/12, 931 01 Šamorín, ICO: 35021721// vianočné posedenie - zo SF ŠFRB 1 109,00 197/ŠFRB/2013 19.12.2013
30.12.2013 10.12.2013 1041301659 CBC Slovakia s.r.o,, Domkárska 15, 821 05 Bratislava, ICO: 44773293// tonery 329,64 203/ŠFRB/2013 31.12.2013
30.12.2013 10.12.2013 42973 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava, ICO: 31319823// servis AUS 308,33 210/ŠFRB/2013 20.12.2013
30.12.2013 10.12.2013 12362 Compy-Com s.r.o., Zgútha Vrbického 6. 031 01 Liptovský Mikuláš, ICO: 46555731// tlačiarne 937,89 212/ŠFRB/2013 9.12.2013
30.12.2013 10.12.2013 1010023784 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, ISO: 35765143// internet GoWeb Total 5,53 ZM o pripojení 27.12.2013
30.12.2013 8.12.2013 272013 Ing. Mária Borbélyová - PORTE, Záhradnícka 1, 903 01 Senec, ICO: 43375308// poradenstvo VO 180,00 206/ŠFRB/2013 31.12.2013
30.12.2013 8.12.2013 2541342 SZRB a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, ICO: 00682420// bankové služby 572,00 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 18.12.2013
30.12.2013 8.12.2013 2551342 SZRB a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, ICO: 00682420// bankové služby 171,60 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 18.12.2013
30.12.2013 8.12.2013 6756717414 Slovak telekom a.s.,, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35763469// telekomunikacne sluzby 13,90 ZM o pripojení 17.12.2013
30.12.2013 8.12.2013 10182887 SITA a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 35745274// monitoring tlače 112013 358,8 50/ŠFRB/2013 13.12.2013
30.12.2013 8.12.2013 13216058 CVTI SR, Lamčská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, ICO: 00151382// prenájom miestností 240,00 177/ŠFRB/2013 17.12.2013
30.12.2013 5.12.2013 7033336475 OMV SK s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO: 00604381// PHM, umytie 461,61 ZM o platobných kartách 13.12.2013
30.12.2013 5.12.2013 11413241 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// III. fáza zmena funkcionality FOND 204 000,00 ZM 8/2013 16.12.2013
30.12.2013 5.12.2013 7130100944 PRIMA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, ICO: 31575951// bankové služby 1 136,19 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 27.12.2013
30.12.2013 5.12.2013 7130100943 PRIMA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, ICO: 31575951// bankové služby 87 014,73 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 27.12.2013
30.12.2013 5.12.2013 11413236 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// IV. fáza zmena funkcionality IS Fond 46 200,00 ZM 8/2013 16.12.2013
30.12.2013 4.12.2013 13634313 Verlag Dashofer vydavatelstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, ICO: 35730129// Spravodajca vo VS 197,28 199/ŠFRB/2013 29.11.2013
30.12.2013 4.12.2013 900036503 OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916// bankové služby 54 366,51 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 13.12.2013
30.12.2013 4.12.2013 13273341 Ecopress a.s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, ICO: 31333524// Hospordárske noviny 1ks 2014 195,92 188/ŠFRB/2013 29.11.2013
30.12.2013 3.12.2013 2013404 MDVRR SR, Nám. Slobody 6, 810 06 Bratislava, ICO: 30416094// energie, údržba 122013 4 959,17 ZM o výpožičke 369/1440/2011 23.12.2013
30.12.2013 3.12.2013 7312731608 Slovak telekom a.s.,, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35763469// telekomunikacne sluzby MT 911,98 ZM o pripojení 18.12.2013
30.12.2013 3.12.2013 11413226 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// údržba PC sieť 12/2013-2/2014 1.141,20 ZM 72131 31.12.2013
30.12.2013 3.12.2013 11413227 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// internet 780,00 ZM 72/2012 16.12.2013
30.12.2013 3.12.2013 11413228 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// údržba FOND 6 021,60 ZM 68/2012 31.12.2013
30.12.2013 2.12.2013 2013410 MDVRR SR, Nám. Slobody 6, 810 06 Bratislava, ICO: 30416094// telekomunikacne sluzby 421,91 ZM o výpožičke 369/1440/2011 Dodatok 23.12.2013
30.12.2013 2.12.2013 2013411 MDVRR SR, Nám. Slobody 6, 810 06 Bratislava, ICO: 30416094// telekomunikacne sluzby 650,24 ZM o výpožičke 369/1440/2011 Dodatok 23.12.2013
30.12.2013 2.12.2013 201335 ElpoTeam s.r.o., Medená 10, 811 02 Bratislava, ICO: 35698098// servis EPS 708,00 Servisná zmluva 13.12.2013
30.12.2013 2.12.2013 1010023784 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, ISO: 35765143// registrácia domény 21,60 ZM o pripojení 29.11.2013
30.12.2013 2.12.2013 222013 Attila Szabó, Hubice 106, 930 39 Zlaté Klasy, ICO: 43737161// upratovanie 17,62 179/ŠFRB/2013 17.12.2013
30.12.2013 2.12.2013 1300535 Ing. Jozef Danác - JOSO, Nám. Hraničiarov 9, 851 03 Bratislava, ICO: 34442448// kancelárske potreby 168,43 195/ŠFRB/2013 10.12.2013
30.12.2013 2.12.2013 20132043 PureWater s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, ICO: 45478830// voda 78,41 ZM o poskytnutí služieb 13.12.2013
30.12.2013 1.12.2013 52013 Michal Šimúnek, Homolova 2908/12, 841 02 Bratislava, ICO: 47222221// administratívne práce 885,50 ZM o poskytnutí služieb 16.12.2013
30.12.2013 1.12.2013 112013 Jaroslav Rakvica, Ambroseho 4, 851 02 Bratislava, ICO:47107880// administratívne práce 600,00 ZM o poskytnutí služieb 6.12.2013
30.12.2013 1.12.2013 112013 Ing. Stanislav Moyš, Urbánkova 1, 811 04 Bratislava, ICO: 32058357// administratívne práce 990,00 ZM o poskytnutí služieb 6.12.2013
30.12.2013 1.12.2013 42013 Ing. Lukáš Kopúnek, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 211, ICO: 47323035// IT služby 869,00 ZM o poskytnutí služieb 17.12.2013
30.12.2013 1.12.2013 672013 Robert Takács, Poľná 242/12, 931 01 Šamorín, ICO: 35021721// občerstvenie - konferencia 885,90 189/ŠFRB/2013 12.12.2013
29.11.2013 28.11.2013 2013054 Stanislav Biskupič, Landauova 14, 841 01 Bratislava, ICO? 22663100// práce BOZP 100,00 ZM o BOZP a PO 6.12.2013
29.11.2013 27.11.2013 20130864 Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, ICO: 35975946// elektronický podpis pre zamestnancov 600,12 168/ŠFRB/2013 9.12.2013
29.11.2013 26.11.2013 201300393 Dušan Kevický- DUKEB, J. Smreka 5, 841 08 Bratislava, ICO: 17350115// kancelárske potreby 55,44 194/ŠFRB/2013 29.11.2013
29.11.2013 25.11.2013 1311492 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, ICO: 36212456// dokovacia stanica 111,70 191/ŠFRB/2013 22.11.2013
29.11.2013 24.11.2013 3030003653 Slovak alarms s.r.o., teplická 34, 058 01 Poprad, ICO: 36460460// kamerový systém 964,66 196/ŠFRB/2013 22.11.2013
29.11.2013 24.11.2013 13290 ALAMEX s.r.o., Popolná 10, 831 06 Bratislava, ICO: 43885071// kancelárske potreby 87,48 198/ŠFRB/2013 29.11.2013
29.11.2013 21.11.2013 7033334729 OMV SK s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO: 00604381// PHM, umytie 160,28 ZM o platobných kartách 29.11.2013
29.11.2013 18.11.2013 201300389 Dušan Kevický- DUKEB, J. Smreka 5, 841 08 Bratislava, ICO: 17350115// kancelárske potreby 336,37 184/ŠFRB/2013 29.11.2013
29.11.2013 17.11.2013 42655 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava, ICO: 31319823// servis AUS 15,36 174/ŠFRB/2013 27.11.2013
29.11.2013 17.11.2013 9000714017 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 8, 975 99 Banská Bystrica, ICO: 36631124// zberné jazdy 478,00 ZM o preprave vecí 22.11.2013
29.11.2013 14.11.2013 42650 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava, ICO: 31319823// servis AUS 375,78 187/ŠFRB/2013 26.11.2013
29.11.2013 13.11.2013 1041301514 CBC Slovakia s.r.o,, Domkárska 15, 821 05 Bratislava, ICO: 44773293// tonery 999,30 186/ŠFRB/2013 29.11.2013
29.11.2013 12.11.2013 622013 Ľudovít Fekete - Stolárstvo Fekete, 930 32 Blatná na Ostrove 35, ICO: 14149745// kancelársky nábytok 226,70 173/ŠFRB/2013 29.11.2013
29.11.2013 11.11.2013 1010023784 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, ISO: 35765143// internet GoWeb Total 5,53 ZM o pripojení 25.11.2013
29.11.2013 11.11.2013 10182576 SITA a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 35745274// monitoring tlače 112013 358,80 50/ŠFRB/2013 14.11.2013
29.11.2013 11.11.2013 2331342 SZRB a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, ICO: 00682420// bankové služby 153,60 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 20.11.2013
29.11.2013 11.11.2013 2321342 SZRB a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, ICO: 00682420// bankové služby 512,00 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 20.11.2013
29.11.2013 7.11.2013 7130100903 PRIMA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, ICO: 31575951// bankové služby 87 239,79 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 25.11.2013
29.11.2013 7.11.2013 7130100904 PRIMA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, ICO: 31575951// bankové služby VPZ 1 136,19 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 25.11.2013
29.11.2013 7.11.2013 21302627 SWISS s.r.o., Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49, ICO: 35770252// adaptér 64,80 185/ŠFRB/2013 14.11.2013
29.11.2013 7.11.2013 7033333058 OMV SK s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO: 00604381// PHM, umytie 571,39 ZM o platobných kartách 14.11.2013
29.11.2013 6.11.2013 755733419 Slovak telekom a.s.,, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35763469// telekomunikacne sluzby 13,90 ZM o pripojení 15.11.2013
29.11.2013 6.11.2013 190136830 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, ICO: 32627211// kancelárske potreby 291,22 183/ŠFRB/2013 20.11.2013
29.11.2013 5.11.2013 900036380 OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916// bankové služby 54 522,60 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 20.11.2013
29.11.2013 5.11.2013 33206953 Trend Representative s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, ICO: 43824706// Trend predplatné 56,10 181/ŠFRB/2013 31.10.2013
29.11.2013 5.11.2013 2013361 MDVRR SR, Nám. Slobody 6, 810 06 Bratislava, ICO: 30416094// energie, údržba 112013 4 959,17 ZM o výpožičke 369/1440/2011 29.11.2013
29.11.2013 4.11.2013 7311514908 Slovak telekom a.s.,, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35763469// telekomunikacne sluzby MT 887,29 ZM o pripojení 18.11.2013
29.11.2013 4.11.2013 11413203 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// internet 780,00 ZM 72/2012 14.11.2013
29.11.2013 4.11.2013 11413204 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// údržba PC sieť 9-11/2013 6 021,60 ZM 68/2012 29.11.2013
29.11.2013 3.11.2013 102013 Ing. Stanislav Moyš, Urbánkova 1, 811 04 Bratislava, ICO: 32058357// administratívne práce 990,00 ZM o poskytnutí služieb 11.11.2013
29.11.2013 3.11.2013 42013 Michal Šimúnek, Homolova 2908/12, 841 02 Bratislava, ICO: 47222221// administratívne práce 973,50 ZM o poskytnutí služieb 15.11.2013
29.11.2013 3.11.2013 32013 Ing. Lukáš Kopúnek, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 211, ICO: 47323035// IT služby 990,00 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 15.11.2013
29.11.2013 3.11.2013 102013 Jaroslav Rakvica, Ambroseho 4, 851 02 Bratislava, ICO:47107880// administratívne práce 600,00 ZM o poskytnutí služieb 11.11.2013
29.11.2013 3.11.2013 2013048 Stanislav Biskupič, Landauova 14, 841 01 Bratislava, ICO? 22663100// práce BOZP 100,00 ZM o BOZP a PO 7.11.2013
29.11.2013 3.11.2013 5021314865 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, ICO: 31592503// PMPP 2014 73,34 170/ŠFRB/2013 21.10.2013
30.10.2013 29.10.2013 4130490 PureWater s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, ICO: 45478830// voda 124,85 ZM o poskytnutí služieb 11.11.2013
30.10.2013 29.10.2013 13631877 Verlag Dashofer vydavatelstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, ICO: 35730129// Vnútropodnikové smernice online 146,88 176/ŠFRB/2013 24.10.2013
30.10.2013 29.10.2013 5006265213 Slovak telekom a.s.,, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35763469// telekomunikačná technika MT 69,02 TBOW31208431 29.11.2013
30.10.2013 28.10.2013 130744 FULL SERVIS s.r.o., Černyševského 29, 85101 Bratislava, ICO: 35785772// oprava kopírky 94,50 153/ŠFRB/2013 13.11.2013
30.10.2013 27.10.2013 42448 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava, ICO: 31319823// servis AUS 23,04 174/ŠFRB/2013 31.10.2013
30.10.2013 24.10.2013 202013 Ing. Mária Borbélyová - PORTE, Záhradnícka 1, 903 01 Senec, ICO: 43375308// poradenstvo VO 120,00 178/ŠFRB/2013 31.10.2013
30.10.2013 23.10.2013 13262 ALAMEX s.r.o., Popolná 10, 831 06 Bratislava, ICO: 43885071// kancelárske potreby 132,36 171/ŠFRB/2013 31.10.2013
30.10.2013 23.10.2013 42436 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava, ICO: 31319823// servis AUS 26,04 174/ŠFRB/2013 31.10.2013
30.10.2013 21.10.2013 7033331293 OMV SK s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO: 00604381// PHM, umytie 129,21 ZM o platobných kartách 30.10.2013
30.10.2013 20.10.2013 23200561 Softip a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, ICO: 36785512// údržba APV IV.Q 2013 757,20 ZM 40281387 31.10.2013
30.10.2013 20.10.2013 513040633 Sadeya a.s., 1.Mája 14/460, 013 13 Rajecké Teplice, ICO: 44934971// ubytovanie 484,09 157/ŠFRB/2013 31.10.2013
30.10.2013 17.10.2013 42354 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava, ICO: 31319823// servis AUS 20,54 174/ŠFRB/2013 29.10.2013
30.10.2013 17.10.2013 42353 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava, ICO: 31319823// servis AUS 20,54 174/ŠFRB/2013 29.10.2013
30.10.2013 15.10.2013 9000708013 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 8, 975 99 Banská Bystrica, ICO: 36631124// postservis 541,28 Ps/4/09/2013 28.10.2013
30.10.2013 15.10.2013 2013354 MDVRR SR, Nám. Slobody 6, 810 06 Bratislava, ICO: 30416094// telekomunikacne sluzby 460,53 ZM o výpožičke 369/1440/2011 Dodatok 31.10.2013
30.10.2013 15.10.2013 2013355 MDVRR SR, Nám. Slobody 6, 810 06 Bratislava, ICO: 30416094// telekomunikacne sluzby 317,26 ZM o výpožičke 369/1440/2011 Dodatok 31.10.2013
30.10.2013 15.10.2013 2013017 Štefan Boškovič - STEBO, Záhorácka 15/A, 901 01 Malacky, ICO: 43571522// maliarske práce 149,40 175/ŠFRB/2013 24.10.2013
30.10.2013 14.10.2013 130273 Biometric s.r.o., Rovniankova 2, 851 02 Bratislava// údržba softvéru 1 348,50 159/ŠFRB/2013 24.10.2013
30.10.2013 14.10.2013 142013 Autoškola - Valušek, Bosák s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava, ICO: 36628701// školenie vodičov 21,60 172/ŠFRB/2013 29.10.2013
30.10.2013 14.10.2013 522013 Ľudovít Fekete - Stolárstvo Fekete, 930 32 Blatná na Ostrove 35, ICO: 14149745// kancelársky nábytok 488,82 161/ŠFRB/201 31.10.2013
30.10.2013 13.10.2013 13216048 CVTI SR, Lamčská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, ICO: 00151382// prenájom miestností 130,00 143/ŠFRB/2013 22.10.2013
30.10.2013 10.10.2013 1010023784 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, ISO: 35765143// internet 5,53 ZM o pripojení 24.10.2013
30.10.2013 10.10.2013 1041301369 CBC Slovakia s.r.o,, Domkárska 15, 821 05 Bratislava, ICO: 44773293// tonery 1 627,01 167/ŠFRB/2013 24.10.2013
30.10.2013 10.10.2013 9000707279 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 8, 975 99 Banská Bystrica, ICO: 36631124// zberné jazdy 478,00 ZM o preprave vecí 18.10.2013
30.10.2013 8.10.2013 582013 Robert Takács, Poľná 242/12, 931 01 Šamorín, ICO: 35021721// občerstvenie - konferencia 280,00 163/ŠFRB/2013 23.10.2013
30.10.2013 8.10.2013 8754757979 Slovak telekom a.s.,, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35763469// telekomunikacne sluzby 13,90 ZM o pripojení 18.10.2013
30.10.2013 7.10.2013 10182230 SITA a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 35745274// monitoring tlače 102013 358,80 50/ŠFRB/2013 14.10.2013
30.10.2013 7.10.2013 1131301809 Perex a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, ICO: 00685313// inzerát 198,20 165/ŠFRB/2013 18.10.2013
30.10.2013 6.10.2013 132013 Autoškola - Valušek, Bosák s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava, ICO: 36628701// školenie vodičov 21,60 166/ŠFRB/2013 15.10.2013
30.10.2013 6.10.2013 2013328 MDVRR SR, Nám. Slobody 6, 810 06 Bratislava, ICO: 30416094// energie, údržba 102013 4 959,17 ZM o výpožičke 369/1440/2011 31.10.2013
30.10.2013 6.10.2013 2071342 SZRB a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, ICO: 00682420// bankové služby 87,00 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 16.10.2013
30.10.2013 6.10.2013 2081342 SZRB a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, ICO: 00682420// bankové služby 290,00 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 16.10.2013
30.10.2013 6.10.2013 4130409 PureWater s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, ICO: 45478830// voda 142,56 ZM o poskytnutí služieb 14.10.2013
30.10.2013 6.10.2013 7033329631 OMV SK s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO: 00604381// PHM, umytie 523,32 ZM o platobných kartách 14.10.2013
30.10.2013 3.10.2013 7310312903 Slovak telekom a.s.,, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35763469// telekomunikacne sluzby MT 941,87 ZM o pripojení 18.10.2013
30.10.2013 3.10.2013 2380125867 Lyreco CE,SE, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, ICO: 35958120// kancelárske potreby 533,75 156,15//ŠFRB/2013 31.10.2013
30.10.2013 3.10.2013 7130100837 PRIMA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, ICO: 31575951// bankové služby 1 136,19 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 22.10.2013
30.10.2013 3.10.2013 7130100836 PRIMA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, ICO: 31575951// bankové služby 87 428,55 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 22.10.2013
30.10.2013 2.10.2013 513010046 Sadeya a.s., 1.Mája 14/460, 013 13 Rajecké Teplice, ICO: 44934971// ubytovanie - VF 550,00 157/ŠFRB/2013 27.9.2013
30.10.2013 2.10.2013 11413187 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// internet 92013 780,00 ZM 72/2012 15.10.2013
30.10.2013 2.10.2013 11413188 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// údržba FOND 6 021,60 ZM 68/2012 31.10.2013
30.10.2013 1.10.2013 92013 Jaroslav Rakvica, Ambroseho 4, 851 02 Bratislava, ICO:47107880// administratívne práce 600,00 ZM o poskytnutí služieb 10.10.2013
30.10.2013 1.10.2013 92013 Ing. Stanislav Moyš, Urbánkova 1, 811 04 Bratislava, ICO: 32058357// administratívne práce 704,00 ZM o poskytnutí služieb 10.10.2013
30.10.2013 1.10.2013 22013 Ing. Lukáš Kopúnek, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 211, ICO: 47323035// IT služby 891,00 ZM o poskytnutí služieb 16.10.2013
30.10.2013 1.10.2013 900036252 OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916// bankové služby 54 388,29 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 11.10.2013
30.10.2013 30.9.2013 32013 Michal Šimúnek, Homolova 2908/12, 841 02 Bratislava, ICO: 47222221// administratívne práce 869,00 ZM o poskytnutí služieb 15.10.2013
29.9.2013 29.9.2013 2013045 Stanislav Biskupič, Landauova 14, 841 01 Bratislava, ICO? 22663100// práce BOZP 100,00 ZM o BOZP a PO 4.10.2013
29.9.2013 26.9.2013 3033521087 DOXX-Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina// stravné lístky 11 591,58 ZM 11K000045 25.10.2013
29.9.2013 26.9.2013 1010023784 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, ISO: 35765143// internet GoWeb Total 5,53 ZM o pripojení 30.9.2013
29.9.2013 25.9.2013 139600164 SHARK Computers a.s., Tuhovska 1, 831 07 Bratislava, ICO: 35726229// HP probook 1 109,09 162/ŠFRB/2013 9.10.2013
29.9.2013 24.9.2013 11413180 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// 2.fáza rozšírenie softvér FOND 95 400,00 ZM 8/2013 18.10.2013
29.9.2013 23.9.2013 13090005 JUDr. Ing. Matej Šebesta, Advokát, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, ICO: 37926632// právne služby 3 480,00 ZM o poskytnutí právnych služieb 30.9.2013
29.9.2013 22.9.2013 130614 FULL SERVIS s.r.o., Černyševského 29, 85101 Bratislava, ICO: 35785772// oprava kopírky 254,70 149/ŠFRB/2013 27.9.2013
29.9.2013 19.9.2013 7033327866 OMV SK s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO: 00604381// PHM, umytie 63,92 ZM o platobných kartách 27.9.2013
29.9.2013 10.9.2013 9000698438 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 8, 975 99 Banská Bystrica, ICO: 36631124// zberné jazdy 478,00 ZM o preprave vecí 19.9.2013
29.9.2013 9.9.2013 4130225 PureWater s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, ICO: 45478830// voda 64,15 ZM o poskytnutí služieb 13.9.2013
29.9.2013 8.9.2013 5753799096 Slovak telekom a.s.,, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35763469// telekomunikacne sluzby 13,90 ZM o pripojení 17.9.2013
29.9.2013 8.9.2013 7130100811 PRIMA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, ICO: 31575951// bankové služby 1 136,19 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 25.9.2013
29.9.2013 8.9.2013 7130100810 PRIMA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, ICO: 31575951// bankové služby 87 555,60 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 25.9.2013
29.9.2013 8.9.2013 2013321 MDVRR SR, Nám. Slobody 6, 810 06 Bratislava, ICO: 30416094// telekomunikacne sluzby 460,79 ZM o výpožičke 369/1440/2011 Dodatok 30.9.2013
29.9.2013 8.9.2013 1871342 SZRB a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, ICO: 00682420// bankové služby 66,00 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 19.9.2013
29.9.2013 8.9.2013 1881342 SZRB a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, ICO: 00682420// bankové služby 19,80 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 19.9.2013
29.9.2013 5.9.2013 1041301181 CBC Slovakia s.r.o,, Domkárska 15, 821 05 Bratislava, ICO: 44773293// tonery 707,56 151/ŠFRB/2013 30.9.2013
29.9.2013 5.9.2013 7033326194 OMV SK s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO: 00604381// PHM, umytie 374,55 ZM o platobných kartách 13.9.2013
29.9.2013 3.9.2013 11413163 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// internet 780,00 ZM 72/2012 16.9.2013
29.9.2013 3.9.2013 11413164 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// údržba FOND 6 021,60 ZM 68/2012 30.9.2013
29.9.2013 3.9.2013 11413162 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// údržba PC sieť 6-8/2013 1.141,20 ZM 72131 30.9.2013
29.9.2013 3.9.2013 2013266 MDVRR SR, Nám. Slobody 6, 810 06 Bratislava, ICO: 30416094// energie, údržba 92013 4 959,17 ZM o výpožičke 369/1440/2011 30.9.2013
29.9.2013 2.9.2013 1338001086 IMPA Bratislava a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava, ICO: 35731851// služby AUS 24,00 155/ŠFRB/2013 13.9.2013
29.9.2013 2.9.2013 1338001085 IMPA Bratislava a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava, ICO: 35731851// služby AUS 24,00 155/ŠFRB/2013 13.9.2013
29.9.2013 2.9.2013 7309128817 Slovak telekom a.s.,, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35763469// telekomunikacne sluzby MT 845,35 ZM o pripojení 18.9.2013
29.9.2013 2.9.2013 12013 Ing. Lukáš Kopúnek, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 211, ICO: 47323035// IT služby 1 402,50 ZM o poskytnutí služieb 10.9.2013
29.9.2013 1.9.2013 900036166 OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916// bankové služby 54 203,16 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 11.9.2013
29.9.2013 1.9.2013 11413159 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// PC zostavy 2 190,00 152/ŠFRB/2013 27.9.2013
29.9.2013 1.9.2013 82013 Ing. Stanislav Moyš, Urbánkova 1, 811 04 Bratislava, ICO: 32058357// administratívne práce 825,00 ZM o poskytnutí služieb 10.9.2013
29.9.2013 1.9.2013 82013 Jaroslav Rakvica, Ambroseho 4, 851 02 Bratislava, ICO:47107880// administratívne práce 600,00 ZM o poskytnutí služieb 10.9.2013
29.9.2013 1.9.2013 22013 Michal Šimúnek, Homolova 2908/12, 841 02 Bratislava, ICO: 47222221// administratívne práce 792,00 ZM o poskytnutí služieb 10.9.2013
29.8.2013 29.8.2013 2013040 Stanislav Biskupič, Landauova 14, 841 01 Bratislava, ICO? 22663100// práce BOZP 100,00 ZM o BOZP a PO 6.9.2013
29.8.2013 29.8.2013 10181984 SITA a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 35745274// monitoring tlače 82013 358,80 50/ŠFRB/2013 13.9.2013
29.8.2013 27.8.2013 33200583 Softip a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, ICO: 36785512// školenie 473,40 146/ŠFRB/2013 6.9.2013
29.8.2013 21.8.2013 5006224003 Slovak telekom a.s.,, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35763469// telekomunikačná technika MT 29,03 TBOW31175521 30.8.2013
29.8.2013 21.8.2013 11413151 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// 1.fáza rozšírenie softvér FOND 65 400,00 ZM 8/2013 9.9.2013
29.8.2013 20.8.2013 41929 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava, ICO: 31319823// oprava AUS 21,97 148/ŠFRB/2013 30.8.2013
29.8.2013 20.8.2013 130872 Kredit SK - REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín, ICO: 34144994// regály archív 9 132,00 ZM o dielo 13.9.2013
29.8.2013 19.8.2013 2013164 Valeo Moving services s.r.o., Košická 37, 821 08 Bratislava 2, ICO: 45374953// sťahovanie 17,28 144/ŠFRB/2013 28.8.2013
29.8.2013 18.8.2013 1308190010 Talkive s.r.o., Kopčianska 9, 851 01 Bratislava, ICO: 35895225// notebook 722,81 145/ŠFRB/2013 30.8.2013
29.8.2013 15.8.2013 402013 Ľudovít Fekete - Stolárstvo Fekete, 930 32 Blatná na Ostrove 35, ICO: 14149745// náhradné diely 24,11 133/ŠFRB/2013 30.8.2013
29.8.2013 14.8.2013 9000695517 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 8, 975 99 Banská Bystrica, ICO: 36631124// postservis 247,80 Ps/24/07/2013 27.8.2013
29.8.2013 13.8.2013 132013 Attila Szabó, Hubice 106, 930 39 Zlaté Klasy, ICO: 43737161// sťahovanie 186,00 134/ŠFRB/2013 28.8.2013
29.8.2013 12.8.2013 2380121353 Lyreco CE,SE, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, ICO: 35958120// kancelárske potreby 492,00 128/ŠFRB/2013 16.8.2013
29.8.2013 12.8.2013 1010023784 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, ISO: 35765143// internet GoWeb Total 5,53 ZM o pripojení 26.8.2013
29.8.2013 12.8.2013 9000693625 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 8, 975 99 Banská Bystrica, ICO: 36631124// zberné jazdy 478,00 ZM o preprave vecí 19.8.2013
29.8.2013 11.8.2013 330954 IMPA Bratislava a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava, ICO: 35731851// osobný automobil 21 738,52 Kúpna zmluva 15.8.2013
29.8.2013 11.8.2013 330953 IMPA Bratislava a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava, ICO: 35731851// osobný automobil 19 767,32 Kúpna zmluva 15.8.2013
29.8.2013 7.8.2013 7130100771 PRIMA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, ICO: 31575951// bankové služby 1 136,19 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 26.8.2013
29.8.2013 7.8.2013 7130100770 PRIMA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, ICO: 31575951// bankové služby 87 679,02 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 26.8.2013
29.8.2013 6.8.2013 201300272 Dušan Kevický- DUKEB, J. Smreka 5, 841 08 Bratislava, ICO: 17350115// kancelárske potreby 30,10 138/ŠFRB/2013 30.8.2013
29.8.2013 6.8.2013 201300268 Dušan Kevický- DUKEB, J. Smreka 5, 841 08 Bratislava, ICO: 17350115// skrinka na kľúče 104,46 139/ŠFRB/2013 30.8.2013
29.8.2013 6.8.2013 1041301040 CBC Slovakia s.r.o,, Domkárska 15, 821 05 Bratislava, ICO: 44773293// tonery 958,88 135/ŠFRB/2013 30.8.2013
29.8.2013 6.8.2013 5752842298 Slovak telekom a.s.,, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35763469// telekomunikacne sluzby 14,62 ZM o pripojení 16.8.2013
29.8.2013 6.8.2013 7033322776 OMV SK s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO: 00604381// PHM, umytie 217,26 ZM o platobných kartách 14.8.2013
29.8.2013 5.8.2013 12013 Michal Šimúnek, Homolova 2908/12, 841 02 Bratislava, ICO: 47222221// administratívne práce 825,00 ZM o poskytnutí služieb 15.8.2013
29.8.2013 5.8.2013 201300267 Dušan Kevický- DUKEB, J. Smreka 5, 841 08 Bratislava, ICO: 17350115// kancelárske potreby 569,10 138/ŠFRB/2013 30.8.2013
29.8.2013 4.8.2013 4130133 PureWater s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, ICO: 45478830// voda 78,41 ZM o poskytnutí služieb 14.8.2013
29.8.2013 4.8.2013 900036059 OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916// bankové služby 54 177,75 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 14.8.2013
29.8.2013 4.8.2013 130510 FULL SERVIS s.r.o., Černyševského 29, 85101 Bratislava, ICO: 35785772// oprava tlačiarne 68,70 127/ŠFRB/2013 15.8.2013
29.8.2013 4.8.2013 130509 FULL SERVIS s.r.o., Černyševského 29, 85101 Bratislava, ICO: 35785772// oprava tlačiarne 75,30 127/ŠFRB/2013 15.8.2013
29.8.2013 4.8.2013 11413140 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// údržba FOND 6 021,60 ZM 68/2012 30.8.2013
29.8.2013 4.8.2013 11413139 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// internet 780,00 ZM 72/2012 14.8.2013
29.8.2013 4.8.2013 7307942540 Slovak telekom a.s.,, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35763469// telekomunikacne sluzby MT 857,48 ZM o pripojení 16.8.2013
29.8.2013 1.8.2013 2013249 MDVRR SR, Nám. Slobody 6, 810 06 Bratislava, ICO: 30416094// energie, údržba 82013 4 959,17 ZM o výpožičke 369/1440/2011 30.8.2013
29.8.2013 31.7.2013 72013 Ing. Stanislav Moyš, Urbánkova 1, 811 04 Bratislava, ICO: 32058357// administratívne práce 627,00 ZM o poskytnutí služieb 12.8.2013
29.8.2013 31.7.2013 2342013 JUDr. Mária Šimková, Notársky úrad, Brižitská 4, 841 01 Bratislava, ICO: 30855136// overenie podpisov 2,87 141/ŠFRB/2013 16.8.2013
29.8.2013 31.7.2013 72013 Jaroslav Rakvica, Ambroseho 4, 851 02 Bratislava, ICO:47107880// administratívne práce 505,00 ZM o poskytnutí služieb 12.8.2013
30.7.2013 30.7.2013 10181664 SITA a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 35745274// monitoring tlače 72013 358,80 50/ŠFRB/2013 14.8.2013
30.7.2013 30.7.2013 2013035 Stanislav Biskupič, Landauova 14, 841 01 Bratislava, ICO? 22663100// práce BOZP 100,00 ZM o BOZP a PO 9.8.2013
30.7.2013 30.7.2013 2013132 Valeo Moving services s.r.o., Košická 37, 821 08 Bratislava 2, ICO: 45374953// sťahovanie 86,40 132/ŠFRB/2013 12.8.2013
30.7.2013 30.7.2013 20131496 PureWater s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, ICO: 45478830// voda 92,66 ZM o poskytnutí služieb 14.8.2013
30.7.2013 23.7.2013 2242013 JUDr. Mária Šimková, Notársky úrad, Brižitská 4, 841 01 Bratislava, ICO: 30855136// overenie podpisov 65,70 136/ŠFRB/2013 31.7.2013
30.7.2013 23.7.2013 362013 Ľudovít Fekete - Stolárstvo Fekete, 930 32 Blatná na Ostrove 35, ICO: 14149745// kancelársky nábytok 5 018,96 115/ŠFRB/2013 31.7.2013
30.7.2013 23.7.2013 720301133 PosAm s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, ICO: 31365078// diagnostika u nerealizovanej opravy 15,90 126/ŠFRB/2013 31.7.2013
30.7.2013 21.7.2013 7033321027 OMV SK s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO: 00604381// PHM, umytie 226,74 ZM o platobných kartách 30.7.2013
30.7.2013 18.7.2013 23200404 Softip a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, ICO: 36785512// údržba APV III.Q 2013 757,20 ZM 40281387 2.8.2013
30.7.2013 17.7.2013 1142013 Anton Ježík A+J, Prostredná 31, 900 21 Svätý Jur, ICO: 37291246// demontáž a montáž zámkov 60,00 129/ŠFRB/2013 29.7.2013
30.7.2013 15.7.2013 342013 Ľudovít Fekete - Stolárstvo Fekete, 930 32 Blatná na Ostrove 35, ICO: 14149745// kancelárske stoličky, kreslá 5 474,96 124/ŠFRB/2013 15.8.2013
30.7.2013 14.7.2013 713304 Jaroslav Málek - Miranttes, Lamačská cesta 137, 841 03 Bratislava, ICO: 35030933// žaluzie 78,80 119/ŠFRB/2013 22.7.2013
30.7.2013 14.7.2013 13200008 Softip a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, ICO: 36785512// rozšírenie licencie 2 148,00 ZM 40281387 25.7.2013
30.7.2013 11.7.2013 9000688575 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 8, 975 99 Banská Bystrica, ICO: 36631124// zberné jazdy 478,00 ZM o preprave vecí 5.8.2013
30.7.2013 11.7.2013 41602 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava, ICO: 31319823// servis AUS 333,04 125/ŠFRB/2013 5.8.2013
30.7.2013 10.7.2013 11413130 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// analýza a úprava systému 9 000,00 110/ŠFRB/2013 8.8.2013
30.7.2013 10.7.2013 1010023784 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, ISO: 35765143// internet GoWeb Total 5,53 ZM o pripojení 24.7.2013
30.7.2013 9.7.2013 1751898333 Slovak telekom a.s.,, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35763469// telekomunikacne sluzby 18,67 ZM o pripojení 17.7.2013
30.7.2013 9.7.2013 1307100065 Talkive s.r.o., Kopčianska 9, 851 01 Bratislava, ICO: 35895225// projektor 646,80 120/ŠFRB/2013 24.7.2013
30.7.2013 9.7.2013 2062013 JUDr. Mária Šimková, Notársky úrad, Brižitská 4, 841 01 Bratislava, ICO: 30855136// overenie podpisov 55,64 130/ŠFRB/2013 25.7.2013
30.7.2013 8.7.2013 2132007124 Ševt a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, ICO: 31331131// kancelárske potreby 388,98 118/ŠFRB/2013 22.7.2013
30.7.2013 8.7.2013 7130100720 PRIMA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, ICO: 31575951// bankové služby 87 933,12 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 22.7.2013
30.7.2013 8.7.2013 7130100721 PRIMA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, ICO: 31575951// bankové služby VPZ 1 136,19 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 22.7.2013
30.7.2013 7.7.2013 7033319355 OMV SK s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO: 00604381// PHM, umytie 301,46 ZM o platobných kartách 12.7.2013
30.7.2013 7.7.2013 7306774348 Slovak telekom a.s.,, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35763469// telekomunikacne sluzby MT 827,30 ZM o pripojení 18.7.2013
30.7.2013 3.7.2013 20131286 PureWater s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, ICO: 45478830// voda 89,10 ZM o poskytnutí služieb 12.7.2013
30.7.2013 3.7.2013 11413116 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// internet 780,00 ZM 72/2012 15.7.2013
30.7.2013 3.7.2013 11413117 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// údržba FOND 6 021,60 ZM 68/2012 31.7.2013
30.7.2013 2.7.2013 201300235 Dušan Kevický- DUKEB, J. Smreka 5, 841 08 Bratislava, ICO: 17350115// kancelárske potreby 252,61 123/ŠFRB/2013 2.8.2013
30.7.2013 2.7.2013 2013141 MDVRR SR, Nám. Slobody 6, 810 06 Bratislava, ICO: 30416094// energie, údržba 72013 4 959,17 ZM o výpožičke 369/1440/2011 31.7.2013
30.7.2013 2.7.2013 900035954 OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916// bankové služby 54 043,44 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 11.7.2013
30.7.2013 2.7.2013 130441 FULL SERVIS s.r.o., Černyševského 29, 85101 Bratislava, ICO: 35785772// oprava kopírky 120,00 117/ŠFRB/2013 16.7.2013
30.7.2013 1.7.2013 1041300891 CBC Slovakia s.r.o,, Domkárska 15, 821 05 Bratislava, ICO: 44773293// tonery 961,28 121/ŠFRB/2013 31.7.2013
30.7.2013 1.7.2013 2130720640 Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, ICO: 31735657// káva 100,80 122/ŠFRB/2013 11.7.2013
30.7.2013 1.7.2013 10181449 SITA a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 35745274// monitoring tlače 62013 358,80 50/ŠFRB/2013 12.7.2013
30.7.2013 1.7.2013 62013 Ján Rayman, Hagarova 17, 831 51 Bratislava, ICO: 47107936// administratívne práce 480,00 ZM o poskytnutí služieb 12.7.2013
30.7.2013 1.7.2013 62013 Jaroslav Rakvica, Ambroseho 4, 851 02 Bratislava, ICO:47107880// administratívne práce 600,00 ZM o poskytnutí služieb 12.7.2013
30.7.2013 1.7.2013 62013 Ing. Stanislav Moyš, Urbánkova 1, 811 04 Bratislava, ICO: 32058357// administratívne práce 660,00 ZM o poskytnutí služieb 12.7.2013
30.7.2013 30.6.2013 201300228 Dušan Kevický- DUKEB, J. Smreka 5, 841 08 Bratislava, ICO: 17350115// kancelárske potreby 592,13 116/ŠFRB/2013 26.7.2013
30.7.2013 30.6.2013 3033520791 DOXX-Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina// stravné lístky 235,14 ZM 11K000045 31.7.2013
30.7.2013 30.6.2013 2013030 Stanislav Biskupič, Landauova 14, 841 01 Bratislava, ICO? 22663100// práce BOZP 100,00 ZM o BOZP a PO 4.7.2013
29.6.2013 26.6.2013 2013131 MDVRR SR, Nám. Slobody 6, 810 06 Bratislava, ICO: 30416094// telekomunikacne sluzby 925,80 ZM o výpožičke 369/1440/2011 Dodatok 26.7.2013
29.6.2013 26.6.2013 112013 Ing. Mária Borbélyová - PORTE, Záhradnícka 1, 903 01 Senec, ICO: 43375308// zabezpečenie VO 2 100,00 106/ŠFRB/2013 26.7.2013
29.6.2013 24.6.2013 120132503 Z+M servis s.r.o., Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, ICO: 44195591// tlačiarne, skener, USB kľúče 2 021,12 108/ŠFRB/2013 4.7.2013
29.6.2013 24.6.2013 120132502 Z+M servis s.r.o., Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, ICO: 44195591// PC, ultrabook 5 331,00 107/ŠFRB/2013 4.7.2013
29.6.2013 24.6.2013 1702013 Bohuslav Blecha BOOB, Lesná4, 900 33 Marianka, IČO: 37028961// roll up 180,00 112/ŠFRB/2013 3.7.2013
29.6.2013 23.6.2013 92013 Autoškola - Valušek, Bosák s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava, ICO: 36628701// školenie vodičov 21,60 111/ŠFRB/2013 1.7.2013
29.6.2013 20.6.2013 7033317607 OMV SK s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO: 00604381// PHM, umytie 302,10 ZM o platobných kartách 28.6.2013
29.6.2013 19.6.2013 1041300836 CBC Slovakia s.r.o,, Domkárska 15, 821 05 Bratislava, ICO: 44773293// tonery 1 560,90 113/ŠFRB/2013 19.7.2013
29.6.2013 17.6.2013 3033520742 DOXX-Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina// stravné lístky 12 294,10 ZM 11K000045 18.7.2013
29.6.2013 13.6.2013 130153 Biometric s.r.o., Rovniankova 2, 851 02 Bratislava// inštalácia dochádzky 37,20 103/ŠFRB/2013 26.6.2013
29.6.2013 11.6.2013 9000679347 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 8, 975 99 Banská Bystrica, ICO: 36631124// zberné jazdy 478,00 ZM o preprave vecí 20.6.2013
29.6.2013 10.6.2013 2013127 MDVRR SR, Nám. Slobody 6, 810 06 Bratislava, ICO: 30416094// telekomunikacne sluzby 329,67 ZM o výpožičke 369/1440/2011 Dodatok 4.7.2013
29.6.2013 10.6.2013 9000678747 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 8, 975 99 Banská Bystrica, ICO: 36631124// postservis 2 860,57 Ps/27/03/2013 21.6.2013
29.6.2013 10.6.2013 6130288326 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, ISO: 35765143// internet GoWeb Total 5,53 ZM o pripojení 24.6.2013
29.6.2013 9.6.2013 7305616375 Slovak telekom a.s.,, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35763469// telekomunikacne sluzby MT 795,99 ZM o pripojení 18.6.2013
29.6.2013 9.6.2013 1612013 JUDr. Mária Šimková, Notársky úrad, Brižitská 4, 841 01 Bratislava, ICO: 30855136// overenie podpisov 66,06 109/ŠFRB/2013 24.6.2013
29.6.2013 9.6.2013 342013 Robert Takács, Poľná 242/12, 931 01 Šamorín, ICO: 35021721// občerstvenie - pracovné rokovanie 51,90 104/ŠFRB/2013 24.6.2013
29.6.2013 9.6.2013 332013 Robert Takács, Poľná 242/12, 931 01 Šamorín, ICO: 35021721// občerstvenie - tlačová konferencia 69,50 105/ŠFRB/2013 24.6.2013
29.6.2013 9.6.2013 102013 Ing. Mária Borbélyová - PORTE, Záhradnícka 1, 903 01 Senec, ICO: 43375308// zabezpečenie VO 1 800,00 90/ŠFRB/2013 3.7.2013
29.6.2013 6.6.2013 2013106 MDVRR SR, Nám. Slobody 6, 810 06 Bratislava, ICO: 30416094// energie, údržba 62013 4 959,17 ZM o výpožičke 369/1440/2011 28.6.2013
29.6.2013 6.6.2013 2750916095 Slovak telekom a.s.,, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35763469// telekomunikacne sluzby 27,11 ZM o pripojení 17.6.2013
29.6.2013 6.6.2013 7033315926 OMV SK s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ICO: 00604381// PHM, umytie 231,56 ZM o platobných kartách 14.6.2013
29.6.2013 6.6.2013 20130963 PureWater s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, ICO: 45478830// voda 135,54 ZM o poskytnutí služieb 14.6.2013
29.6.2013 6.6.2013 7130100612 PRIMA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, ICO: 31575951// bankové služby VPZ 1 136,19 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 24.6.2013
29.6.2013 6.6.2013 7130100611 PRIMA banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, ICO: 31575951// bankové služby 87 922,23 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 24.6.2013
29.6.2013 5.6.2013 8013050604 OLO a.s., Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava// spálenie odpadu 52013 10,20 10/ŠFRB/2013 17.6.2013
29.6.2013 4.6.2013 2013097 Valeo Moving services s.r.o., Košická 37, 821 08 Bratislava 2, ICO: 45374953// sťahovanie 69,12 85/ŠFRB/2013 10.6.2013
29.6.2013 4.6.2013 130379 FULL SERVIS s.r.o., Černyševského 29, 85101 Bratislava, ICO: 35785772// oprava kopírky 195,30 101/ŠFRB/2013 12.6.2013
29.6.2013 4.6.2013 52013 Ján Rayman, Hagarova 17, 831 51 Bratislava, ICO: 47107936// administratívne práce 260,00 ZM o poskytnutí služieb 24.6.2013
29.6.2013 3.6.2013 201300199 Dušan Kevický- DUKEB, J. Smreka 5, 841 08 Bratislava, ICO: 17350115// kancelárske potreby 336,95 98/ŠFRB/2013 04.7.2013
29.6.2013 3.6.2013 11413092 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// údržba PC sieť 3-5/2013 1.141,20 ZM 72131 28.6.2013
29.6.2013 3.6.2013 11413093 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// internet 52013 780,00 ZoPS 72/2012 14.6.2013
29.6.2013 3.6.2013 11413094 Data System Soft s.r.o., Trnavaská cesta 82, 821 02 Bratislava, ICO: 17330491// údržba FOND 52013 6 021,60 ZM 68/2012 28.6.2013
29.6.2013 3.6.2013 120132197 Z+M servis s.r.o., Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, ICO: 44195591// skartátor 4ks 1 375,20 97/ŠFRB/2013 13.6.2013
29.6.2013 2.6.2013 900035848 OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916// bankové služby 53.981,73 ZM o uskutočnovaní finančných operácií 13.6.2013
29.6.2013 2.6.2013 1522013 Bohuslav Blecha BOOB, Lesná4, 900 33 Marianka, IČO: 37028961// letáky 67,50 102/ŠFRB/2013 11.6.2013
29.6.2013 2.6.2013 52013 Ing. Stanislav Moyš, Urbánkova 1, 811 04 Bratislava, ICO: 32058357// administratívne práce 660,00 ZM o poskytnutí služieb 14.6.2013
29.6.2013 2.6.2013 42013 Ján Rayman, Hagarova 17, 831 51 Bratislava, ICO: 47107936// administratívne práce 385,00 ZM o poskytnutí služieb 24.6.2013
29.6.2013 2.6.2013 52013 Jaroslav Rakvica, Ambroseho 4, 851 02 Bratislava, ICO:47107880// administratívne práce 600,00 ZM o poskytnutí služieb 14.6.2013
30.5.2013 30.5.2013 10181139 SITA a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 35745274// monitoring tlače 52013 358,80 50/ŠFRB/2013 14.6.2013
30.5.2013 29.5.2013 2013025 Stanislav Biskupič, Landauova 14, 841 01 Bratislava IV, 22663100// práce BOZP 100 ZM o BOZP a OPP 31.05.2013
30.5.2013 27.5.2013 130362 FULL SERVIS, spol. s r.o., Černyševského 29, 851 01 Bratislava 35785772// servis digitálnej kopírky 79,92 86/ŠFRB/2013 31.05.2013
30.5.2013 27.5.2013 42013 Jaroslav Rakvica, Ambroseho 4, 851 02 Bratislava 47107880// administratívne práce 380 ZM služby 28.05.2013
30.5.2013 26.5.2013 42013 Ing. Stanislav Moyš, Urbánkova 1, 811 04 Bratislava 32058357// príprava podkladov na skenovanie 660 ZM o poskytovaní služieb 31.05.2013
30.5.2013 22.5.2013 41179 Auto Valušek, s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava 31319823// vyčistenie klíma AUS 79,55 92/ŠFRB/2013 23.05.2013
30.5.2013 22.5.2013 1362013 JUDr. Šimková Mária, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 81,86 99/ŠFRB/2013 03.06.2013
30.5.2013 22.5.2013 1362013 JUDr. Šimková Mária, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 81,86 99/ŠFRB/2013 03.06.2013
30.5.2013 21.5.2013 452013 Peter Scharinger, Slivková 38, 821 05 Bratislava 41535162// lepenie kobercov 69,96 79/ŠFRB/2013 29.05.2013
30.5.2013 21.5.2013 7033314177 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// umytie 4,17 ZM o platobných kartách 30.05.2013
30.5.2013 19.5.2013 1041300652 CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15,821 05 Bratislava// tonery 1280,03 89/ŠFRB/2013 31.05.2013
30.5.2013 16.5.2013 82013 Ing. Mária Borebélyová - PORTE, Záhradnícka 1, 903 01 Senec 43375308// zabezpečenie VO 120 91/ŠFRB/2013 03.06.2013
30.5.2013 16.5.2013 201300167 Dušan Kevický - DUKEB, Jána Smreka 5, 841 08 Bratislava 17350115// kancelárske potreby 1221,28 83/ŠFRB/2013 31.05.2013
30.5.2013 15.5.2013 2013084 MDVaRR, Námestie slobody č. 6, 810 06 Bratislava 30416094// telefóny 12013 219,76 Zm o výpožičke Dč. 1 31.05.2013
30.5.2013 15.5.2013 2013086 MDVaRR, Námestie slobody č. 6, 810 06 Bratislava 30416094// telefóny 32013 456,61 Zm o výpožičke Dč. 1 31.05.2013
30.5.2013 15.5.2013 2013085 MDVaRR, Námestie slobody č. 6, 810 06 Bratislava 30416094// telefóny 22013 314,54 Zm o výpožičke Dč. 1 31.05.2013
30.5.2013 15.5.2013 1300250 ALISON Slovakia s.r.o., Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava 35792141// tel.aparáty 7 ks 461,16 88/ŚFRB/2013 28.05.2013
30.5.2013 14.5.2013 72013 Ing. Mária Borebélyová - PORTE, Záhradnícka 1, 903 01 Senec 43375308// zabezpečovanie VO nábytok 1800 72/ŠFRB/2013 31.05.2013
30.5.2013 13.5.2013 9000673905 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124// zberné jazdy 478 ZM o preprave vecí 20.05.2013
30.5.2013 12.5.2013 1010023784 Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 35765143// internet 5,53 ZM o pripojení 24.05.2013
30.5.2013 12.5.2013 1041300613 CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15,821 05 Bratislava// adaptér pre tlačiareň 120 76/ŠFRB/2013 03.06.2013
30.5.2013 12.5.2013 2377000113 BRENO s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava 36660710// koberce 1010,65 64/ŠFRB/2013 20.06.2013
30.5.2013 9.5.2013 7130100551 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951// bankové služby 042013 1136,19 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 24.05.2013
30.5.2013 9.5.2013 7130100550 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951// bankové služby 42013 87998,46 Dodatok č. 2 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 24.05.2013
30.5.2013 9.5.2013 130327 FULL SERVIS, spol. s r.o., Černyševského 29, 851 01 Bratislava 35785772// oprava kopírovacieho stroja 203,40 84/ŠFRB/2013 15.05.2013
30.5.2013 8.5.2013 749953339 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// telekomunikačné služby 42013 15,54 ZM o pripojení 17.05.2013
30.5.2013 8.5.2013 7033312521 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// PHM 587,06 ZM o platobných kartách 14.05.2013
30.5.2013 6.5.2013 2013076 MDVaRR, Námestie slobody č. 6, 810 06 Bratislava 30416094// energie,služby 4959,17 ZM o výpožičke 31.05.2013
30.5.2013 6.5.2013 1182013 JUDr. Šimková Mária, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 74,03 87/ŠFRB/2013 21.05.2013
30.5.2013 5.5.2013 20130801 PureWater, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava 45478830// voda 85,54 ZM o dodaní tovaru 14.05.2013
30.5.2013 5.5.2013 11413072 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// internet 780 ZM 72/2012 16.05.2013
30.5.2013 5.5.2013 11413073 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// podpora IS FOND 6021,60 ZM 68/2012 31.05.2013
30.5.2013 5.5.2013 7304423014 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// MT 42013 842,96 ZM o pripojení 17.05.2013
30.5.2013 2.5.2013 201300146 Dušan Kevický - DUKEB, Jána Smreka 5, 841 08 Bratislava 17350115// kancelárske potreby 370,96 77/ŠFRB/2013 31.05.2013
30.5.2013 1.5.2013 2013019 Stanislav Biskupič, Landauova 14, 841 01 Bratislava IV, 22663100// práce BOZP a OPP 042013 100 ZM o BOZP a OPP 06.05.2013
30.5.2013 1.5.2013 900035702 OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava 31318916// bankové služby 42013 53785,71 Dodatok č. 2 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 13.05.2013
30.5.2013 1.5.2013 1018972 SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35745274// monitoring tlače 42013 358,80 50/ŠFRB/2013 14.05.2013
29.4.2013 29.4.2013 40969 Auto Valušek, s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava 31319823// čistenie klimatizácie AUS 74,64 78/ŠFRB/2013 09.05.2013
29.4.2013 29.4.2013 52013 Ing. Mária Borebélyová - PORTE, Záhradnícka 1, 903 01 Senec 43375308// VO poštovné 900 73/ŠFRB/2013 24.05.2013
29.4.2013 28.4.2013 2130420407 KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok 31735657// údržba 90,77 75/ŠFRB/2013 30.04.2013
29.4.2013 28.4.2013 2013076 Valeo Moving services s.r.o., Košická 37, 821 08 Bratislava 2 45374953// sťahovanie 224,64 58/ŠFRB/2013 06.05.2013
29.4.2013 28.4.2013 130296 FULL SERVIS, spol. s r.o., Černyševského 29, 851 01 Bratislava 35785772// oprava tlačiarne 33 70/ŠFRB/2013 30.04.2013
29.4.2013 21.4.2013 42013 Autoškola-Valušek,Bosák s.r.o., M.Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava 36628701// školenie vodičov 324 68/ŠFRB/2013 30.04.2013
29.4.2013 21.4.2013 7033310782 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// PHM 139,50 ZM o platobných kartách 30.04.2013
29.4.2013 21.4.2013 23200249 SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 36785512// údržba SOFTIP II.Q 649,80 ZM 40281387 06.05.2013
29.4.2013 18.4.2013 2013017 Vidošovič Ľubomír, EPS COMP,Pod Zečákom 43, 841 03 Bratislava 47 44484186// výmena žiariviek 90 67/ŠFRB/2013 30.04.2013
29.4.2013 18.4.2013 20130358 VITAL a.s., Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina 36381250// nábytok 11920,07 39/ŠFRB/2013 16.05.2013
29.4.2013 18.4.2013 11413065 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// skener 1 ks 1390,80 65/ŠFRB/2013 30.04.2013
29.4.2013 18.4.2013 40850 Auto Valušek, s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava 31319823// servis služobného auta 158,03 71/ŠFRB/2013 30.04.2013
29.4.2013 16.4.2013 40829 Auto Valušek, s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava 31319823// servis služobného auta 30,30 71/ŠFRB/2013 29.04.2013
29.4.2013 16.4.2013 40834 Auto Valušek, s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava 31319823// servis služobného auta 20,54 71/ŠFRB/2013 29.04.2013
29.4.2013 15.4.2013 413118 Jaroslav Málek-MIRANTTES, Lamčská cesta 137, 841 03 Bratislava-Lamač 35030933// žalúzie 186,72 63/ŠFRB/2013 22.04.2013
29.4.2013 14.4.2013 1002013 Bohuslav Blecha BOBO-VYROBA REkLAMY, Lesná 4, 900 33 Marianka 37028961// letáky 2000 ks 278 66/ŠFRB/2013 24.04.2013
29.4.2013 14.4.2013 1010023784 Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 35765143// internet 42013 5,53 ZM o pripojení 24.04.2013
29.4.2013 11.4.2013 130269 FULL SERVIS, spol. s r.o., Černyševského 29, 851 01 Bratislava 35785772// oprava tlačiarne 103,20 57/ŠFRB/2013 17.04.2013
29.4.2013 11.4.2013 9000667416 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124// zberné jazdy 478 ZM o preprave vecí 19.04.2013
29.4.2013 10.4.2013 5006067973 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// MT 1 ks 1,02 OBJ 1772124 30.04.2013
29.4.2013 10.4.2013 4101331781 IURA EDITION, spol. s r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 31348262// aktualizácia ASPI 2013 1645,22 ZM 2302003 23.04.2013
29.4.2013 10.4.2013 40755 Auto Valušek, s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava 31319823// servis služobného auta 40755 62/ŠFRB/2013 23.04.2013
29.4.2013 10.4.2013 201300120 Dušan Kevický - DUKEB, Jána Smreka 5, 841 08 Bratislava 17350115// kancelárske potreby 527,95 60/ŠFRB/2013 30.04.2013
29.4.2013 9.4.2013 1041300468 CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15,821 05 Bratislava// tonery 904,70 61/ŠFRB/2013 30.04.2013
29.4.2013 9.4.2013 6748967791 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// telekomunikačné poplatky 14,20 ZM o pripojení 17.04.2013
29.4.2013 7.4.2013 2013058 MDVaRR, Námestie slobody č. 6, 810 06 Bratislava 30416094// ZM o výpožičke 4959,17 ZM o výpožičke 30.04.2013
29.4.2013 7.4.2013 11413058 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// zmeny v programovom vybavení 47775 ZM 3/2013 30.04.2013
29.4.2013 7.4.2013 7033309137 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// PHM 263,71 ZM o platobných kartách 15.04.2013
29.4.2013 4.4.2013 11413052 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// internet 32013 780 ZM 72/2012 16.04.2013
29.4.2013 4.4.2013 11413053 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// údržba IS FOND 32013 6021,60 ZM 68/2012 30.04.2013
29.4.2013 4.4.2013 7130100438 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951// bankové služby 32013 88158,18 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 23.04.2013
29.4.2013 4.4.2013 7130100439 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951// bankové služby VPZ 1136,19 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 23.04.2013
29.4.2013 3.4.2013 7303345342 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// MT 32013 761,88 Zmluva o pripojení 18.04.2013
29.4.2013 3.4.2013 2630124549 IURA Edition s.r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2 31348262 ASPI// Právo ROPO a OBCE kontrola 43 69/ŠFRB/2013 16.04.2013
29.4.2013 2.4.2013 2013007 Štefan Boškovič-STEBO, Záhorácka 15/A, 901 01 Malacky 43571522// maliarske práce 461 59/ŠFRB/2013 17.04.2013
29.4.2013 2.4.2013 900035538 OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava 31318916// bankové služby 53 883,72 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 10.04.2013
29.4.2013 2.4.2013 20130628 PureWater , s.r.o., Bosáková 7, 851 04 Bratislava 45478830// voda 89,10 46/ŚFRB/2013 11.04.2013
29.4.2013 1.4.2013 1303018 Akruks, spol. s r.o., Galvániho 8, 821 04 Bratislava 35739096// realizácia kabeláže 1733,40 52/ŠFRB/2013 30.04.2013
27.3.2013 26.3.2013 802013 JUDr. Mária Šimková, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 136,33 56/ŠFRB/2013 28.03.2013
27.3.2013 26.3.2013 130222 FULL SERVIS spol. s r.o., Černyševského 29, 851 01 Bratislava 35785772// oprava kopírky 120 55/ŚFRB/2013 28.03.2013
27.3.2013 25.3.2013 3033520444 DOXX Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 32631000// stravné lístky II.Q 2013 10 101,24 ZM 11K000045 28.03.2013
27.3.2013 25.3.2013 2013014 Stanislav Biskupič, Landauova 14, 841 01 Bratislava 22663100// BOZP 32013 100 ZM o BOZP 28.03.2013
27.3.2013 21.3.2013 130073 Biometric s.r.o., Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 43874801// bezkontaktné karty 231,66 45/ŠFRB/2013 28.03.2013
27.3.2013 21.3.2013 7033307416 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// PHm, umytie 158,83 ZM o platobných kartách 28.03.2013
27.3.2013 20.3.2013 5006056113 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// MT 4 ks 268,10 OBJ TBO131105038 28.03.2013
27.3.2013 20.3.2013 201300097 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// kancelárske potreby 4353,98 28/ŠFRB/2013 28.03.2013
27.3.2013 20.3.2013 11413046 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// tlačiareň HP ScanJet 7500 1390,80 40/ŠFRB/2013 28.03.2013
27.3.2013 19.3.2013 1302597 Simple Solutions s.r.o., Račianska 8, 831 01 Bratislava 36261131// skartátor Primo 1401 356,98 54/ŠFRB/2013 27.03.2013
27.3.2013 17.3.2013 382013 Anton Ježík A + J, Prostredná 31, 900 21 Svätý Jur 37291246// montáž zámku 80 53/ŠFRB/2013 28.03.2013
27.3.2013 14.3.2013 32013 Ing. Mária Borbélyová - PORTE, Záhradnícka 1, 903 01 Senec 43375308// zabezpečenie VO 1500 22/ŠFRB/2013 28.03.2013
27.3.2013 14.3.2013 11413041 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// ZyXEL Desktop switch 2 ks 50,40 43/ŠFRB/2013 27.03.2013
27.3.2013 13.3.2013 3413 ALU mont s.r.o. Pribylinská 4, 831 04 Bratislava 35685611// stavebné práce 3640,93 25/ŠFRB/2013 20.03.2013
27.3.2013 13.3.2013 3513 ALU mont s.r.o. Pribylinská 4, 831 04 Bratislava 35685611// stavebné práce 948,71 47/ŠFRB/2013 20.03.2013
27.3.2013 13.3.2013 130039 Biometric s.r.o., Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 43874801// doplatenie fa - nevyúčtovaná DPH zo strany dodávateľa 43,03 Dodatok č. 2 k servisnej zmluve 22.03.2013
27.3.2013 12.3.2013 2013039 MDVRR SR, Nám.Slobody 6, 810 06 Bratislava 30416094// energie 32013 4959,17 ZM o výpožičke 369/1440/2011 Dodatok č.1 28.03.2013
27.3.2013 12.3.2013 42013 Attila Szabó, Hubice č. 106, 930 39 Zlaté Klasy 4373761// tepovanie kobercov 372,09 48/ŚFRB/2013 22.03.2013
27.3.2013 12.3.2013 9000660860 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124// zberné jazdy 22013 478 ZM o preprave vecí 21.03.2013
27.3.2013 12.3.2013 2013045 Drahoš Ložan Sklenárstvo, Ožvoldíkova č. 10, 841 02 Bratislava 13975072// sklenárske práce 120 44/ŠFRB/2013 27.03.2013
27.3.2013 12.3.2013 201300089 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// papier 7,18 42/ŠFRB/2013 28.03.2013
27.3.2013 12.3.2013 1041300326 CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15, 821 05 Bratislava 44773293// tonery 524,53 37/ŠFRB/2013 26.03.2013
27.3.2013 10.3.2013 31370 Jaroslav Málek - MIRANTTES, Lamačská cesta 137, 841 03 Bratislava 35030933// žalúzie 4 ks 162,72 41/ŠFRB/2013 19.03.2013
27.3.2013 10.3.2013 1010023784 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143// internet 5,53 Zmluva o pripojení 25.03.2013
27.3.2013 10.3.2013 13604442 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129// účtovné súvsťažnosti 2013 191,31 46/ŠFRB/2013 22.03.2013
27.3.2013 6.3.2013 79 WEINREB, s.r.o., Na barine č. 11, 841 03 Bratislava 36770167// montáž a demontáž oceľových dverí 99 32/ŠFRB/2013 20.03.2013
27.3.2013 6.3.2013 7130100290 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951// bankové služby 88 227,15 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 25.03.2013
27.3.2013 6.3.2013 7130100291 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951// bankove sluzby VPZ 1136,19 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 25.03.2013
27.3.2013 6.3.2013 7033305793 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// PHM, kvapaliny, umytie 359,20 ZM o platobných kartách 14.03.2013
27.3.2013 6.3.2013 6747988173 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// telekomunikačné služby 14,65 Zmluva o pripojení 15.03.2013
27.3.2013 5.3.2013 21334 Jaroslav Málek - MIRANTTES, Lamačská cesta 137, 841 03 Bratislava 35030933// žáluzie 6 ks 494,34 9/ŠFRB/2013 13.03.2013
27.3.2013 5.3.2013 1041300247 CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15, 821 05 Bratislava 44773293// tonery 880,30 26/ŚFRB/2013 28.03.2013
27.3.2013 5.3.2013 2013040 Valeo Moving services s.r.o., Košická 37, 821 08 Bratislava 45374953// sťahovanie 95,04 30/ŠFRB/2013 14.03.2013
27.3.2013 5.3.2013 8013020204 OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpadu, Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava 00681300// spálenie odpadu 30,60 10/ŠFRB/2013 06.03.2013
27.3.2013 4.3.2013 11413030 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// podpora a servis IS FOND 6 021,60 ZM 68/2012 28.03.2013
27.3.2013 4.3.2013 11413028 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// údržba PC sieť 1 141,20 ZM 72131 28.03.2013
27.3.2013 4.3.2013 11413029 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// internet 22013 780,00 ZM 72/2012 15.03.2013
27.3.2013 4.3.2013 572013 JUDr. Mária Šimková, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 43,64 38/ŠFRB/2013 19.03.2013
27.3.2013 4.3.2013 201300082 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// papier, kancelárske potreby 498,58 36/ŠFRB/2013 28.03.2013
27.3.2013 4.3.2013 7302211041 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// MT 22013 629,54 Zmluva o pripojení 18.03.2013
27.3.2013 3.3.2013 900035330 OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava 31318916// bankové služby 22013 53 988,99 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 13.03.2013
27.3.2013 3.3.2013 2013005 Štefan Boškovič-STEBO, Záhorácka 15/A, 901 01 Malacky 43571522// maliarske práce 141 31/ŠFRB/2013 18.03.2013
27.3.2013 28.2.2013 1331800181 ROCHER CONSULTING SR, s.r.o., Benice 107, 033 01 Liptovský Mikuláš 46272071// podlahový krytina + pokládka 465,86 33/ŠFRB/2013 06.03.2013
27.3.2013 28.2.2013 201300051 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// kancelárske potreby 1724,18 13/ŠFRB/2013 20.03.2013
27.3.2013 28.2.2013 201300068 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// kancelárske potreby 234,78 27/ŠFRB/2013 28.03.2013
27.3.2013 28.2.2013 2013009 Stanislav Biskupič, Landauova 14, 841 01 Bratislava 22663100// práce BOZP 100 ZM o BOZP 07.03.2013
27.3.2013 28.2.2013 11413024 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// verejná IP adresa + certifikát 418,08 20/ŠFRB/2013 12.03.2013
27.2.2013 27.2.2013 13602571 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129// VPS 2013 139,94 35/ŠFRB/2013 06.03.2013
27.2.2013 26.2.2013 2013010 Vidošovič Ľubomír EPS COMP, Pod Zečákom 43, 841 03 Bratislava 47 1046583901// montáž regálov 99 24/ŠFRB/2013 28.02.2013
27.2.2013 25.2.2013 201310057 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503// vyúčtovanie ZZ 2012 24,11 91/ŠFRB/2011 28.02.2013
27.2.2013 21.2.2013 2013038 Valeo Moving services s.r.o., Košická 37, 821 08 Bratislava 45374953// sťahovanie spisov 168 23/ŠFRB/2013 28.02.2013
27.2.2013 21.2.2013 432013 JUDr. Mária Šimková, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 65,62 29/ŠFRB/2013 28.02.2013
27.2.2013 21.2.2013 7033304083 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// PHM 131,72 ZM o platobných kartách 28.02.2013
27.2.2013 20.2.2013 40338 Auto Valušek s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava 31319823// výmena pneumatík 288,96 21/ŠFRB/2013 28.02.2013
27.2.2013 20.2.2013 8013020137 OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpadu, Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava 00681300// spálenie odpadu 34,68 10/ŠFRB/2013 28.02.2013
27.2.2013 13.2.2013 130039 Biometric s.r.o., Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 43874801// údržba dochádzkový systém 215,16 Dodatok č. 2 k servisnej zmluve 25.02.2013
27.2.2013 13.2.2013 9000655582 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124// zberné jazdy 12013 478 Zm o preprave vecí 22.02.2013
27.2.2013 11.2.2013 1010023784 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143// internet 22013 5,53 ZM o pripojení č. A990315768 25.02.2013
27.2.2013 7.2.2013 2013027 MDVRR SR, Nám.Slobody 6, 810 06 Bratislava 30416094// energie 4 959,17 ZM o výpožičke 369/1440/2011 28.02.2013
27.2.2013 6.2.2013 7033302463 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// PHM,kvapaliny 281,26 ZM o platobných kartách 14.02.2013
27.2.2013 6.2.2013 130021 Biometric s.r.o., Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 43874801// inštalácia programu dochádzky 43,20 18/ŠFRB/2013 15.02.2013
27.2.2013 6.2.2013 7130100148 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951// bankové služby VPZ 12013 1136,19 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 25.02.2013
27.2.2013 6.2.2013 7130100147 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951// bankové služby VPZ 12013 88 463,10 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 25.02.2013
27.2.2013 6.2.2013 20130158 PureWater , s.r.o., Bosáková 7, 851 04 Bratislava 45478830// voda 99,79 ZM o poskytovaní služieb 39/12 14.02.2013
27.2.2013 6.2.2013 2747005397 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// telekomunikačné služby12013 15,02 Zmluva o pripojení 15.02.2013
27.2.2013 5.2.2013 11413017 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// PC 2ks, USB 2ks 1 416,00 17/ŠFRB/2013 19.02.2013
27.2.2013 5.2.2013 11413018 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// reproduktory, USB 207,84 19/ŠFRB/2013 19.02.2013
27.2.2013 4.2.2013 7301089032 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// MT 564,77 Zmluva o pripojení 15.02.2013
27.2.2013 4.2.2013 11413009 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// internet 780,00 ZM 72/2012 15.02.2013
27.2.2013 4.2.2013 130069 FULL SERVIS spol. s r.o., Černyševského 29, 851 01 Bratislava 35785772// oprava kopírky 120,00 16/ŠFRB/2013 20.02.2013
27.2.2013 4.2.2013 11413010 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// údržba IS FOND 6 021,60 ZM 68/2012 28.02.2013
27.2.2013 3.2.2013 21300243 SWISS s.r.o., Mečíková 11, 841 07 Bratislava 35770252// oprava notebook 79,20 14/ŠFRB/2013 11.02.2013
27.2.2013 3.2.2013 900035103 OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava 31318916// bankove sluzby + VPZ 53 992,62 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 13.02.2013
30.1.2013 30.1.2013 1041300119 CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15, 821 05 Bratislava 44773293// tonery 117,36 6/ŠFRB/2013 28,02.2013
30.1.2013 30.1.2013 5006016463 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// MT 3ks 3,06 TBO 131072823 27.02.2013
30.1.2013 30.1.2013 3306038783 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// sim karta 0,02 TBO 131066518 13.02.2013
30.1.2013 29.1.2013 2013004 Stanislav Biskupič, Landauova 14, 841 01 Bratislava 22663100// práce BOZP 100,00 ZM o BOZP 08.02.2013
30.1.2013 29.1.2013 3033520227 DOXX Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 32631000// stravné lístky I.Q 2013 6 623,76 ZM č. 11K000045 28,02.2013
30.1.2013 28.1.2013 720300133 PosAm s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava 31365078// diagnostika nerealizovatelnej opravy 15,90 8/ŠFRB/2013 31.1.2013
30.1.2013 27.1.2013 20130044 Vital a.s., Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina 36381250// nábytok 385,74 124/ŠFRB/2012 31.1.2013
30.1.2013 24.1.2013 201300023 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// kancelárske potreby 512,40 5/ŠFRB/2013 31.1.2013
30.1.2013 24.1.2013 23200089 SOFTIP a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 36785512// údržba softvéru I.Q 649,80 ZM 40281387 31.1.2013
30.1.2013 23.1.2013 1041300085 CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15, 821 05 Bratislava 44773293// tonery 1 138,52 4/ŠFRB/2013 31.1.2013
30.1.2013 22.1.2013 182013 JUDr. Mária Šimková, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 39,29 7/ŠFRB/2013 31.1.2013
30.1.2013 21.1.2013 7033300783 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// PHM 214,97 ZM o platobných kartách 30.01.2013
30.1.2013 21.1.2013 2013015 MDVRR SR, Nám.Slobody 6, 810 06 Bratislava 30416094// pevne linky - prevadzka 291,01 ZM o výpožičke 369/1440/2011 Dodatok č.1 31.1.2013
30.1.2013 15.1.2013 112013 JUDr. Mária Šimková, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 53,62 3/ŠFRB/2013 31.1.2013
30.1.2013 15.1.2013 5041201335 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503// vyúčtovanie FS 2012 11,30 91/ŠFRB/2011 22.01.2013
30.1.2013 14.1.2013 92013 JUDr. Mária Šimková, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 22,87 2/ŠFRB/2013 29.01.2013
30.1.2013 10.1.2013 1010023784 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143// internet 5,53 Zmluva o pripojení 24.01.2013
30.1.2013 10.1.2013 9000647791 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124// zberné jazdy 478,00 ZM o preprave vecí 18.01.2013
30.1.2013 9.1.2013 99751007 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503// Verejná správa 2013 69,60 137/ŠFRB/2012 31.12.2012
30.1.2013 9.1.2013 2013014 MDVRR SR, Nám.Slobody 6, 810 06 Bratislava 30416094// pevne linky - prevadzka 808,67 ZM o výpožičke 369/1440/2011 Dodatok č.1 31.1.2013
30.1.2013 9.1.2013 2013007 MDVRR SR, Nám.Slobody 6, 810 06 Bratislava 30416094// energie, sluzby 4 959,17 ZM o výpožičke 369/1440/2011 31.1.2013
30.1.2013 8.1.2013 5006001333 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// MT 2ks 1,99 OBJ Telecom 31.1.2013
30.1.2013 8.1.2013 6746027516 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// telekomunikačné poplatky - fax 18,76 ZM opripojení 17.01.2013
30.1.2013 7.1.2013 7032338424 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// PHM 192,51 ZM o platobných kartách 16.01.2013
30.1.2013 7.1.2013 552012 JUDr. Jozef Bolješik, Radlinského 50, 921 01 Piešťany 22691910// právne služby 14 855,73 ZM o poskytovaní právnych služieb 17.01.2013
30.1.2013 3.1.2013 522012 JUDr. Jozef Bolješik, Radlinského 50, 921 01 Piešťany 22691910// právne služby 990,00 ZM o poskytovaní právnych služieb 16.01.2013
30.1.2013 2.1.2013 7120101020 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951// bankove sluzby VPZ 1 136,19 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 18.01.2013
30.1.2013 2.1.2013 7120101019 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951// bankové služby 88 346,94 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 18.01.2013
30.1.2013 2.1.2013 7213464125 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// MT 380,66 Zmluva o pripojení 18.01.2013
30.1.2013 1.1.2013 3033520012 DOXX Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 32631000// stravné lístky 12013 2 917,76 ZM č. 11K000045 31.1.2013
10.1.2013 27.12.2012 18391241 Ecopress a.s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava 31333524// Hospodárske noviny 2013 187,50 136/ŠFRB/2012 31.12.2012
10.1.2013 27.12.2012 11412214 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// rozšírenie IS FOND 12 000,00 127/ŠFRB/2012 31.12.2012
10.1.2013 26.12.2012 201200581 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// kancelarske potreby 145,20 130/ŠFRB/2012 31.12.2012
10.1.2013 26.12.2012 900033700 OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava 31318916// bankove sluzby + VPZ 54 010,77 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 31.12.2012
10.1.2013 20.12.2012 11412216 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// údržba IS FOND 6 282,00 ZM 7/2012 o podpore IS 31.12.2012
10.1.2013 20.12.2012 11412215 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// internet 932,40 ZM 122012 31.12.2012
10.1.2013 20.12.2012 7032336708 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// PHM, umytie, kvapaliny 169,98 ZM o platobných kartách 31.12.2012
10.1.2013 19.12.2012 3612012 JUDr. Mária Šimková, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 56,06 138/ŠFRB/2012 31.12.2012
10.1.2013 18.12.2012 42681 Auto Valušek s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava 31319823// servis AUS 141,79 133/ŠFRB/2012 31.12.2012
10.1.2013 17.12.2012 201235 Perfect Body s.r.o., Ul. 29.augusta 2263/11, 811 09 Bratislava 45585733// služby chránenej dielne 451,10 131/ŠFRB/2012 31.12.2012
10.1.2013 17.12.2012 2762012 Salón Medea s.r.o., Sch. Trnavského 4, 841 01 Bratislava 17327598// služby chránenej dielne 375,90 132/ŠFRB/2012 27.12.2012
10.1.2013 17.12.2012 1041201500 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava 35729040// tonery 668,58 129/ŠFRB/2012 11.1.2013
10.1.2013 16.12.2012 11412211 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// 2ks switch 264,00 134/ŠFRB/2012 31.12.2012
10.1.2013 16.12.2012 8741 Aqua Bron s.r.o., Gröslingova 51, 811 09 Bratislava 35926317// voda 82,52 ZM CNTA00234 31.12.2012
10.1.2013 13.12.2012 201200580 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// kancelarske potreby 83,53 126/ŠFRB/2012 31.12.2012
10.1.2013 13.12.2012 121058 FULL SERVIS spol. s r.o., Černyševského 29, 851 01 Bratislava 35785772// oprava kopírky 754,20 92/ŠFRB/2013 21.12.2012
10.1.2013 12.12.2012 2242012 Procleaning s.r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava 36794660// umytie okien 549,60 123/ŠFRB/2012 18.12.2012
10.1.2013 12.12.2012 9000642222 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124// zberné jazdy 478,00 ZM o preprave vecí 21.12.2012
10.1.2013 12.12.2012 20121508 Vital a.s., Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina 36381250// nábytok 169,80 105/ŠFRB/2012 31.12.2012
10.1.2013 11.12.2012 21631 Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 151882// prenájom miestnosti 130,00 96/ŠFRB/2012 21.12.2012
10.1.2013 9.12.2012 3402012 JUDr. Mária Šimková, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 69,68 128/ŠFRB/2012 21.12.2012
10.1.2013 9.12.2012 20120092 Digital Interlogic s.r.o., Strečnianska 10, 851 05 Bratislava 43836135// odborná skúška STN 331610, 331500 870,20 107/ŠFRB/2012 18.12.2012
10.1.2013 9.12.2012 862012 Robert Takács, Poľná 12, 931 01 Šamorín 35021721// občerstvenie rada fondu 105,00 122/ŠFRB/2012 19.12.2012
10.1.2013 9.12.2012 1010023784 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143// internet 5,53 Zmluva o pripojení 21.12.2012
10.1.2013 6.12.2012 7032335088 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// PHM 389,00 ZM o platobných kartách 14.12.2012
10.1.2013 6.12.2012 201200556 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// kalendáre, novoročenky 1392,59 101/ŠFRB/2012 31.12.2012
10.1.2013 6.12.2012 7745049491 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// telekomunikačné poplatky - fax 14,74 ZM o pripojení 1001017302 18.12.2012
10.1.2013 6.12.2012 7120101003 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951// bankové služby 88 263,45 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 21.12.2012
10.1.2013 6.12.2012 7120101004 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951// bankove sluzby VPZ 1 136,19 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 21.12.2012
10.1.2013 6.12.2012 452012 JUDr. Jozef Bolješik, Radlinského 50, 921 01 Piešťany 22691910// právne služby 990,00 ZM o poskytovaní právnych služieb 18.12.2012
10.1.2013 6.12.2012 282012 Ing. Mária Borbélyová - PORTE, Záhradnícka 1, 903 01 Senec 43375308// VO 1 500,00 115/ŠFRB/2012 31.12.2012
10.1.2013 4.12.2012 7212315717 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// MT 504,11 ZM o pripojení č. A990315768 18.12.2012
10.1.2013 4.12.2012 72012207 MDVRR SR, Nám.Slobody 6, 810 06 Bratislava 30416094// energie, sluzby 4 959,17 ZM o výpožičke 369/1440/2011 28.12.2012
10.1.2013 4.12.2012 201200544 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// kancelarske potreby 240,50 100/ŠFRB/2012 31.12.2012
10.1.2013 3.12.2012 11412196 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// údržba PC sieť 1 141,20 ZM o sluzbách 72131 28.12.2012
10.1.2013 3.12.2012 11412198 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// údržba IS FOND 4 632,00 ZM 7/2012 o podpore IS 28.12.2012
10.1.2013 3.12.2012 11412197 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// internet 932,40 ZM VP-DSS/2/2009 Dodatok č. 1 14.12.2012
10.1.2013 2.12.2012 900033624 OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava 31318916// bankove sluzby + VPZ 54.003,51 Dodatok č. 2 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 13.12.2012
10.1.2013 2.12.2012 201200542 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// kancelarske potreby 168,13 120/ŠFRB/2012 31.12.2012
Rok zverejnenia: 2012
Zverejnené Prijaté VS Dodávateľ / Adresa dodávateľa / IČO Predmet Suma € s DPH Zmluva / Objednávka Úhrada Interné číslo
27.12.2012 29.11.2012 42497 Auto Valušek s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava 31319823// oprava AUS 179,04 116/ŠFRB/2012 12.12.2012
27.12.2012 29.11.2012 1200747 Alison Slovakia s.r.o., Tomášikova 12735/64, 831 04 Bratislava 35792141// úprava tel liniek 50,40 125/ŠFRB/2012 11.12.2012
27.12.2012 28.11.2012 120989 FULL SERVIS spol. s r.o., Černyševského 29, 851 01 Bratislava 35785772// oprava kopirky 119,70 119/ŠFRB/2012 28.12.2012
27.12.2012 28.11.2012 1142012 ŠOREM s.r.o.,Šancová 20, 81104 Bratislava 45966273// úprava info tabule 26,40 117/ŠFRB/2012 11.12.2012
27.12.2012 28.11.2012 3023521102 DOXX Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 32631000// stravné lístky IV.Q 2012 1 324,75 ZM č. 11K000045 28.12.2012
27.12.2012 26.11.2012 212102228 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143// registracia domeny 21,60 ZM o pripojení č. A990315768 7.12.2012
27.12.2012 26.11.2012 3252012 JUDr. Mária Šimková, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 56,90 121/ŠFRB/2012 11.12.2012
27.12.2012 26.11.2012 11412189 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// 8ks PC zostáv 5 894,40 113/ŠFRB/2012 6.12.2012
27.12.2012 25.11.2012 201241 Elpoteam s.r.o., Medená 10, 811 02 Bratislava 35698098// prehliadka EPS 669,60 Servisná zmluva 12012 7.12.2012
27.12.2012 22.11.2012 201200530 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// kancelárske potreby 249,36 108/ŠFRB/2012 21.12.2012
27.12.2012 21.11.2012 120976 FULL SERVIS spol. s r.o., Černyševského 29, 851 01 Bratislava 35785772// oprava tlačiarne 72,30 103/ŠFRB/2012 11.12.2012
27.12.2012 21.11.2012 120977 FULL SERVIS spol. s r.o., Černyševského 29, 851 01 Bratislava 35785772// oprava kopirky 170,70 93/ŠFRB/2012 11.12.2012
27.12.2012 21.11.2012 120978 FULL SERVIS spol. s r.o., Černyševského 29, 851 01 Bratislava 35785772// oprava tlačiarne 21,30 102/ŠFRB/2012 11.12.2012
10.12.2012 3.12.2012 5021215212 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503// EPI zbierka zákonov elektronicky 2013 71,64 114/ŠFRB/2012 23.11.2012
9.12.2012 21.11.2012 70323333359 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// PHM 80,17 ZM o platobných kartách 30.11.2012
9.12.2012 19.11.2012 2012043 Stanislav Biskupič, Landauova 14, 841 01 Bratislava 22663100// školenie BOZP 100,00 99/ŠFRB/2012 26.11.2012
9.12.2012 19.11.2012 8537 Aqua Bron s.r.o., Gröslingova 51, 811 09 Bratislava 35926317// voda 43,06 ZM CNTA00234 30.11.2012
9.12.2012 18.11.2012 1041201368 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava 35729040// tonery 587,35 109/ŠFRB/2012 30.11.2012
9.12.2012 13.11.2012 9000635263 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124// zberné jazdy 478,00 ZM o preprave vecí 22.11.2012
9.12.2012 13.11.2012 32110945 Trend Representative s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava 43824706// týždenník Trend 2013 56,10 111/ŠFRB/2012 23.11.2012
9.12.2012 13.11.2012 32115153 Trend Representative s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava 43824706// dvojtýždenník PROFIT 2013 19,50 111/ŠFRB/2012 23.11.2012
9.12.2012 12.11.2012 1010023784 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143// internet 5,53 ZM o pripojení č. A990315768 26,11.2012
9.12.2012 11.11.2012 422012 JUDr. Jozef Bolješik, Radlinského 50, 921 01 Piešťany 22691910// právne služby 990,00 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 22.11.2012
9.12.2012 11.11.2012 12632850 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129// Spravodajca vo VS 2013 - záloha 164,88 112/ŠFRB/2012 23.11.2012
9.12.2012 8.11.2012 201200507 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// kancelarske potreby 562,50 95/ŠFRB/2012 30.11.2012
9.12.2012 7.11.2012 7032331728 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// PHM, umytie, kvapaliny 522,34 ZM o platobných kartách 14.11.2012
9.12.2012 7.11.2012 2012192 MDVRR SR, Nám.Slobody 6, 810 06 Bratislava 30416094// energie, sluzby 4 959,17 ZM o výpožičke 369/1440/2011 30.11.2012
9.12.2012 6.11.2012 7120100938 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951// bankové služby 88 303,38 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 23.11.2012
9.12.2012 6.11.2012 7120100939 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951// bankove sluzby VPZ 1 136,19 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 23.11.2012
9.12.2012 6.11.2012 2744048917 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// telekomunikačné poplatky - fax 13,97 ZM o pripojení č. A990315768 16.11.2012
9.12.2012 5.11.2012 900033518 OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava 31318916// bankove sluzby + VPZ 54.090,63 Dodatok č. 2 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 14.11.2012
9.12.2012 5.11.2012 8389 Aqua Bron s.r.o., Gröslingova 51, 811 09 Bratislava 35926317// voda 61,00 ZM CNTA00234 23.11.2012
9.12.2012 4.11.2012 7211297066 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// MT 543,34 Zmluva o pripojení 16.11.2012
9.12.2012 1.11.2012 11412176 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// internet 932,40 ZM VP-DSS/2/2009 Dodatok č. 1 14.11.2012
9.12.2012 1.11.2012 11412177 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// údržba IS FOND 4.632,00 ZM 7/2012 o podpore IS 30.11.2012
6.12.2012 31.10.2012 42217 Auto Valušek s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava 31319823// servis AUS 289,06 88/ŠFRB/2012 9.11.2012
6.12.2012 31.10.2012 42218 Auto Valušek s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava 31319823// servis AUS 221,89 88/ŠFRB/2012 9.11.2012
6.12.2012 30.10.2012 11412170 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// dokovacia stanica 1ks 119,40 94/ŠFRB/2012 9.11.2012
6.12.2012 29.10.2012 42193 Auto Valušek s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava 31319823// servis AUS 20,54 88/ŠFRB/2012 7.11.2012
6.12.2012 29.10.2012 42194 Auto Valušek s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava 31319823// servis AUS 15,41 88/ŠFRB/2012 7.11.2012
6.12.2012 26.10.2012 22200603 SOFTIP a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 36785512// aktualizacia APV 649,80 ZM 40281387 6.11.2012
6.12.2012 25.10.2012 11412169 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// notebook HP Probook 927,00 89/ŠFRB/2012 7.11.2012
6.12.2012 24.10.2012 1041201249 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava 35729040// tonery 681,24 91/ŠFRB/2012 24.11.2012
6.12.2012 24.10.2012 2972012 JUDr. Mária Šimková, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 29,62 97/ŠFRB/2012 7.11.2012
23.11.2012 31.10.2012 5021212831 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503// Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2013 69,85 87/ŠFRB/2012 24.10.2012
23.11.2012 22.10.2012 7032329987 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// PHM, umytie, kvapaliny 71,43 ZM o platobných kartách 30.10.2012
23.11.2012 18.10.2012 2862012 JUDr. Mária Šimková, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 22,34 90/ŠFRB/2012 31.10.2012
23.11.2012 17.10.2012 10120531 Net Trade Services s.r.o., Žižkova 6, 040 01 Košice 36216461// Digitálne telefonne prístroje 1 608,00 84/ŠFRB/2012 29.10.2012
23.11.2012 16.10.2012 1010023784 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143// internet 5,53 ZM o pripojení 1001017302 26.10.2012
23.11.2012 12.10.2012 2832012 JUDr. Mária Šimková, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 20,12 86/ŠFRB/2012 26.10.2012
23.11.2012 11.10.2012 201200469 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// kancelarske potreby 312,88 83/ŠFRB/2012 31.10.2012
23.11.2012 9.10.2012 1041201173 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava 35729040// tonery 549,23 81/ŠFRB/2012 31.10.2012
23.11.2012 9.10.2012 8207 Aqua Bron s.r.o., Gröslingova 51, 811 09 Bratislava 35926317// voda 86,11 ZM CNTA00234 31.10.2012
23.11.2012 8.10.2012 201200453 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// kancelarske potreby 535,00 76/ŠFRB/2012 31.10.2012
23.11.2012 8.10.2012 201200454 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// kancelarske potreby 98,52 82/ŠFRB/2012 31.10.2012
23.11.2012 8.10.2012 2812012 JUDr. Mária Šimková, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 22,00 85/ŠFRB/2012 23.10.2012
23.11.2012 5.10.2012 7210228104 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// telekomunikačné poplatky 547,15 ZM o pripojení 24.10.2012
23.11.2012 5.10.2012 7120100910 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951// bankove sluzby VPZ 1 136,19 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 23.10.2012
23.11.2012 5.10.2012 7120100909 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951// bankové služby 88 234,41 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 23.10.2012
23.11.2012 4.10.2012 11412156 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// migrácia IS FOND 23 688,00 ZM 50/2012 31.10.2012
23.11.2012 4.10.2012 2012176 MDVRR SR, Nám.Slobody 6, 810 06 Bratislava 30416094// energie, sluzby 4 959,17 ZM o výpožičke 369/1440/2011 30.10.2012
23.11.2012 3.10.2012 11412153 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// údržba IS FOND 4 632,00 ZM 7/2012 o podpore IS 31.10.2012
9.11.2012 12.10.2012 900039871 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124// zberné jazdy 478,00 ZM o preprave vecí 19.10.2012
9.11.2012 9.10.2012 5743061181 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// telekomunikačné poplatky - fax 22,52 Zmluva o pripojení 17.10.2012
9.11.2012 9.10.2012 1333006908 Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Prevádzka Bratislava Vajnorská, Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459// oprava AUS 117,80 79/ŠFRB/2012 17.10.2012
9.11.2012 5.10.2012 7032328378 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// PHM, umytie 159,74 ZM o platobných kartách 12.10.2012
9.11.2012 4.10.2012 352012 JUDr. Jozef Bolješik, Radlinského 50, 921 01 Piešťany 22691910// právne sluzby 990,00 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 12.10.2012
9.11.2012 3.10.2012 900033402 OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava 31318916// bankové služby 53 901,87 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 12.10.2012
9.11.2012 3.10.2012 11412152 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// internet 932,40 ZM VP-DSS/2/2009 Dodatok č. 1 15.10.2012
9.11.2012 28.9.2012 1041201122 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava 35729040// tonery 934,69 77/ŠFRB/2012 26.10.2012
9.11.2012 28.9.2012 1041201122 FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava 35729040// tonery 934,69 77/ŠFRB/2012 26.10.2012
9.11.2012 27.9.2012 2662012 JUDr. Mária Šimková, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 29,62 80/ŠFRB/2012 11.10.2012
5.11.2012 26.9.2012 5912047089 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503// Zbierka zákonov - 3.preddavok 100,00 91/ŠFRB/2011 5.10.2012
25.10.2012 26.9.2012 120792 FULL SERVIS spol. s r.o., Černyševského 29, 851 01 Bratislava 35785772// oprava kopírky 156,00 74/ŠFRB/2012 28.9.2012
25.10.2012 26.9.2012 12167 Biometric s.r.o., Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 43874801 // bezkontaktné karty 32,64 73/ŠFRB/2012 28.9.2012
25.10.2012 25.9.2012 201200438 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// skartátor 422,40 63/ŠFRB/2012 28.9.2012
25.10.2012 25.9.2012 120805 FULL SERVIS spol. s r.o., Černyševského 29, 851 01 Bratislava 35785772// oprava tlačiarne 49,50 78/ŠFRB/2012 28.9.2012
25.10.2012 21.9.2012 720301832 PosAm s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava 31365078// pozáručný sevis PC 62,04 75/ŠFRB/2012 28.9.2012
25.10.2012 21.9.2012 120483 FULL SERVIS spol. s r.o., Černyševského 29, 851 01 Bratislava 35785772// vyčistenie tlačiarne 35,40 40/ŠFRB/2012 28.9.2012
25.10.2012 21.9.2012 7032326661 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// PHM, umytie 85,39 ZM o platobných kartách 28.9.2012
25.10.2012 18.9.2012 8113 Aqua Bron s.r.o., Gröslingova 51, 811 09 Bratislava 35926317// voda 71,76 ZM CNTA00234 28.9.2012
25.10.2012 18.9.2012 12625049 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129// Spravodajca vo verejnej správe od 10-12/2012 35,21 77/ŠFRB/2011 28.9.2012
25.10.2012 18.9.2012 12625050 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129// Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 10-12/2012 69,44 77/ŠFRB/2011 28.9.2012
25.10.2012 17.9.2012 1200585 Alison Slovakia s.r.o., Tomášikova 12735/64, 831 04 Bratislava 35792141// prekládka telefonnych liniek 96,84 72/ŠFRB/2012 26.9.2012
25.10.2012 14.9.2012 862012 Šorem s.r.o., Šancová 20, 811 04 Bratislava 45966273// úprava info tabule 46,80 65/ŠFRB/2012 28.9.2012
25.10.2012 14.9.2012 201200428 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// kancelárske potreby 455,88 67/ŠFRB/2012 28.9.2012
25.10.2012 13.9.2012 1010023784 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35765143// internet 5,53 Zmluva o pripojení 26.9.2012
25.10.2012 13.9.2012 32200375 SOFTIP a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 36785512// inštalácia novej verzie 144,00 68/ŠFRB/2012 26.9.2012
25.10.2012 6.9.2012 2012154 MDVRR SR, Nám.Slobody 6, 810 06 Bratislava 30416094// energie, sluzby 4 959,17 ZM o výpožičke 369/1440/2011 28.9.2012
25.10.2012 4.9.2012 11412132 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// údržba PC sieť 1 141,20 ZM 72131 28.9.2012
25.10.2012 4.9.2012 11412134 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// údržba IS FOND 4 632,00 ZM 7/2012 o podpore IS 28.9.2012
19.10.2012 13.9.2012 2212092228 Kávomaty s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok 31735657// náplň kávomat 100,80 70/ŠFRB/2012 21.9.2012
19.10.2012 13.9.2012 9000622860 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124// zberné jazdy 478,00 Zmluva o preprave vecí 20.9.2012
18.10.2012 10.9.2012 302012 JUDr. Jozef Bolješik, Radlinského 50, 921 01 Piešťany 22691910// právne sluzby 990,00 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 19.9.2012
18.10.2012 10.9.2012 1200572 Alison Slovakia s.r.o., Tomášikova 12735/64, 831 04 Bratislava 35792141// zmena telefonnej linky 50,40 66/ŠFRB/2012 19.9.2012
17.10.2012 12.9.2012 282012 Peter Jakubec, Furdekova 8, 851 03 Bratislava 32212712// oprava elektrovrátnika 59,94 37/ŠFRB/2012 17.9.2012
17.10.2012 7.9.2012 1742073909 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// telekomunikačné poplatky - fax 22,27 Zmluva o pripojení 17.9.2012
17.10.2012 7.9.2012 1742073909 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// telekomunikačné poplatky - fax 22,27 Zmluva o pripojení 17.9.2012
17.10.2012 6.9.2012 2452012 JUDr. Mária Šimková, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 64,26 69/ŠFRB/2012 21.9.2012
17.10.2012 5.9.2012 7209181181 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// MT 556,75 Zmluva o pripojení 18.9.2012
17.10.2012 4.9.2012 120729 FULL SERVIS spol. s r.o., Černyševského 29, 851 01 Bratislava 35785772// oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA 428,40 46/ŠFRB/2012 17.9.2012
17.10.2012 4.9.2012 120730 FULL SERVIS spol. s r.o., Černyševského 29, 851 01 Bratislava 35785772// oprava kopírky CANON 150,00 62/ŠFRB/2012 17.9.2012
11.10.2012 7.9.2012 7032325061 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// PHM, umytie 273,19 ZM o platobných kartách 14.9.2012
11.10.2012 6.9.2012 900033297 OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava 31318916// bankové služby 53 694,96 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 14.9.2012
11.10.2012 4.9.2012 11412133 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// internet 932,40 ZM VP-DSS/2/2009 Dodatok č. 1 14.9.2012
27.9.2012 27.8.2012 2372012 JUDr. Mária Šimková, Brižitská 4, 841 01 Bratislava 30855136// overenie podpisov 29,62 64/ŠFRB/2012 11.9.2012
27.9.2012 27.8.2012 172012 Ing. Mária Borbélyová - PORTE, Záhradnícka 1, 903 01 Senec 43375308// zabezpečenie VO 1 500,00 57/ŠFRB/2012 26.9.2012
27.9.2012 23.8.2012 7914 Aqua Bron s.r.o., Gröslingova 51, 811 09 Bratislava 35926317// voda 64,58 ZM CNTA00234 19.9.20121
27.9.2012 22.8.2012 7032323366 OMV Slovensko s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 00604381// PHM 59,45 ZM o platobných kartách 30.8.2012
27.9.2012 21.8.2012 11412128 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// zmena funkcionality IS FOND 23 160,00 ZM 48/2012 14.9.2012
27.9.2012 20.8.2012 3023520779 DOXX Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 32631000// stravné lístky IV.Q 2012 9 935,64 ZM č. 11K000045 14.9.2012
27.9.2012 17.8.2012 11412127 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// rozšírenie hardvér+softvér server 226 167,00 Kúpna zmluva 41/2012 14.9.2012
27.9.2012 10.8.2012 201200374 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// kancelársky papier 64,26 60/ŠFRB/2012 31.8.2012
27.9.2012 7.8.2012 7723 Aqua Bron s.r.o., Gröslingova 51, 811 09 Bratislava 35926317// voda 53,82 ZM CNTA00234 30.8.2012
27.9.2012 3.8.2012 2012138 MDVRR SR, Nám.Slobody 6, 810 06 Bratislava 30416094// energie 4 959,17 ZM o výpožičke 369/1440/2011 31.8.2012
27.9.2012 3.8.2012 11412118 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// údržba IS FOND 4 632,00 ZM 7/2012 o podpore IS 31.8.2012
27.9.2012 1.8.2012 201200354 Dušan Kevický-DUKEB, Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava 17350115// kancelársky papier 537,60 58/ŠFRB/2012 31.8.2012
21.9.2012 16.8.2012 11412126 Data System Soft s.r.o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava 17330491// PC 1ks 614,40 61/ŠFRB/2012 24.8.2012
21.9.2012 14.8.2012 9000617953 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124// zberné jazdy 478,00 Zmluva o preprave vecí 21.8.2012
21.9.2012 8.8.2012 252012 JUDr. Jozef Bolješik, Radlinského 50, 921 01 Piešťany 22691910// právne sluzby 990,00 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 22.8.2012
21.9.2012 8.8.2012 7120100801 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951// bankove sluzby 88 408,65 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 23,8,2012
21.9.2012 8.8.2012 7120100802 Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951// bankove sluzby VPZ 1 136,19 Dodatok č. 5 k ZM o uskutočňovaní finančných operácií 23,8,2012
17.9.2012 6.8.2012 7208129790 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// MT 551,14 Zmluva o pripojení 17.8.2012
17.9.2012 5.8.2012 6741084262 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469// telekomunikačné poplatky - fax 18,49 Zmluva o pripojení 17.8.2012
14.9.2012 7.8.2012 7032321785