A A A


Kontakty na zamestnancov ŠFRB

      telefón        fax           email
POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ: 0850 166 031    info[at]sfrb[dot]sk
Ing. Hana VĚRNÁ
sekretariát riaditeľa
02/59 364 207 02/59 364 250  sekretariat[at]sfrb[dot]sk  

Mgr. Rastislav LACKOVIČ
hovorca ŠFRB

02/59 364 477 02/59 364 477  rastislav.lackovic[at]sfrb[dot]sk  
Nvrat hore