A A A


Informácie pre žiadateľov a záujemcov o poskytnutie podpory

Informácie k podmienkam poskytovania podpory v roku 2018 Vám poskytnú zamestnanci mestských a okresných úradov príslušných podľa miesta stavby, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s poskytovaním podpory zo ŠFRB nasledovne:


·         Úvery na obstaranie nájomných bytov – pracovníci okresných úradov v sídle kraja

·         Úvery na obstaranie technickej vybavenosti – pracovníci okresných úradov v sídle kraja

·         Úvery na výstavbu a obnovu zariadení sociálnych služieb – pracovníci okresných úradov v sídle kraja

·         Úvery na obnovu bytovej budovy – pracovníci mestských úradov v sídle okresu

·         Úvery pre fyzické osoby – pracovníci mestských úradov v sídle okresu

 

 

Informácie k podmienkam poskytovania podpory v roku 2017 Vám poskytnú zamestnanci mestských a okresných úradov, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s poskytovaním podpory zo ŠFRB nasledovne:

 

 • Úvery na výstavbu nájomných bytov – pracovníci okresných úradov v sídle kraja
 • Úvery na výstavbu a obnovu zariadení sociálnych služieb – pracovníci okresných úradov v sídle kraja
 • Úvery na obnovu bytovej budovy – pracovníci mestských úradov v sídle okresu
 • Úvery pre fyzické osoby – pracovníci mestských úradov v sídle okresu

Informácie k podmienkam poskytovania podpory v roku 2016 Vám poskytnú zamestnanci mestských a okresných úradov, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s poskytovaním podpory zo ŠFRB nasledovne:

 

 • Úvery na výstavbu nájomných bytov – pracovníci okresných úradov v sídle kraja
 • Úvery na výstavbu a obnovu zariadení sociálnych služieb – pracovníci okresných úradov v sídle kraja
 • Úvery na obnovu bytovej budovy – pracovníci mestských úradov v sídle okresu
 • Úvery pre fyzické osoby – pracovníci mestských úradov v sídle okresu

Prehľad poskytovaných podpôr pre rok 2016

 

Možnosti poskytnutia úveru zo ŠFRB - letáky na vytlačenie:

Informácie k podmienkam poskytovania podpory v roku 2015 Vám poskytnú zamestnanci mestských a okresných úradov, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s poskytovaním podpory zo ŠFRB nasledovne:

 

 • Úvery na výstavbu nájomných bytov – pracovníci okresných úradov v sídle kraja
 • Úvery na výstavbu a obnovu zariadení sociálnych služieb – pracovníci okresných úradov v sídle kraja
 • Úvery na obnovu bytovej budovy – pracovníci mestských úradov v sídle okresu
 • Úvery pre fyzické osoby – pracovníci mestských úradov v sídle okresu

 

Prehľad poskytovaných podpôr pre rok 2015

 

Možnosti poskytnutia úveru zo ŠFRB - letáky na vytlačenie:

Návrat hore